Nakskov Sportsfiskerforening
» Turreferater 2018
» Vis 2017
» Vis 2016
» Vis 2015
» Vis 2014
» Vis 2013
» Vis 2012
» Vis 2011
» Vis 2010
» Vis 2009
» Vis 2008
» Vis 2007
» Vis 2006
» Vis 2005
» Vis 2004
» Medlems rapporter 2018

TURREFERATER 2018

Klik her hvis du ønsker at indskrive en ny beskrivelse fra en konkurrence og uploade billeder til.

Generalforsamling 2013 (Formandens beretning) - 22-03-2013

Formandens beretning.

Søren fortæller om et godt og aktivt år, både økonomisk hvor bestyrelsen har gjort meget ud af at få økonomien til at vende til det positive bla. ved at søge tilskud og sponsorater flere steder, men også sørget for at Nakskov Torskefestival giver et fornuftigt overskud, men også deltager antallet er stigende med over 900 deltagere fordelt på godt 55 arrangementer og klubaftener, er en positiv udvikling, med alle disse aktiviteter har bestyrelsen brug for hjælp af medlemmer, bla. til foreningens skib Laksen, rengøring af klublokaler men også til torskefestivalen er der brug for hjælp, medlemmer opfordres derfor til at hjælpe bestyrelsen. Foreningen har fået tildelt Nakskov Indrefjord i forbindelse med hold Lolland ren. Her skal der samles skrald på alle stierne, hvor efter foreningen til efteråret vil blive honoreret for dette, så Her skal der også bruges lidt frivillig hjælp.

Så har foreningen fået nyt program som medlemmerne har taget godt imod, fremover kommer alle oplysninger om klubbens ture, arrangementer, og de generealle informationer på foreningens hjemmeside.


Alle ture og konkurrencer har været godt besøgt, dog måtte forårsturen til Møn aflyses pga. mangle tilmelding, samt et par Havture der ligeledes måtte aflyses her dog pga. for meget vind, ellers kan vi glæde os over at det åbne L.F. Mesterskab i Aborrefiskeri er genopstået efter et par års pause.

På en flot efterårsdag kunne konkurrencen igen tiltrække 40 deltager fra nær og fjern, ligesom Torskefestivalen der igen i år tiltrak 125 deltagere og gav et flot overskud til foreningens ungdomsarbejde.


Foreningens hjemmeside er kommet godt i gang og der kommer flere og flere indlæg fra medlemmerne hvilket er positivt, dog bliver der hele tiden arbejdet på at gøre hjemmesiden bedre og smartere, noget der nok aldrig stopper.


Så har vi skiftet bank fra Danske Bank som foreningen mindst har haft i 40 år til Lollands Bank.

Der er startet et samarbejde men Lolland kommune og Nakskov Sportsfiskerforening der drejer sig om at få reguleret fiskeriet på det åbne stykke ved Nybro med bla. et mindstemål på Aborrer, grej og fangst begrænsning, dog må vi nok se i øjnene at det godt kan tage et stykke tid før reglerne for dette er på plads.


Så bliver der pt. arbejdet med et nyt kontingent system der skal køre over nette, ligesom der er et ønske om at lave reglerne til Årets største fra 2014. begge dele kræver dog en del ændringer hvilket vi arbejder videre med.


Til slut takker formanden alle de frivillige der har hjulpet til både med torskefestivalen men også alle dem der i hverdagen hjælper forening, STORT TAK fra hele bestyrelsen.

PS. så kan foreningen i 2014 fejre at det er 20 år siden at vi flytte ind i foreningens nuværende klublokaler vejlegade 37 og at det er 40 år siden Søren Andersen på en klubaften i kongenstofte tilbage i 1973 blev valgt som junior formand og ikke siden har sluppet foreningens bestyrelse, også lige til sidst kan Nakskov Sportsfiskerforening fejre 70 års jubilæum,

sikke en fest der skal være!


25. marts 2013 af: Nikolai M. Hjorth
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Viste sider: