Nakskov Sportsfiskerforening
» Turreferater 2019
» Vis 2018
» Vis 2017
» Vis 2016
» Vis 2015
» Vis 2014
» Vis 2013
» Vis 2012
» Vis 2011
» Vis 2010
» Vis 2009
» Vis 2008
» Vis 2007
» Vis 2006
» Vis 2005
» Vis 2004
» Medlems rapporter 2019

TURREFERATER 2019

Klik her hvis du ønsker at indskrive en ny beskrivelse fra en konkurrence og uploade billeder til.

Generalforsamling 21. marts 2014 - 21. marts 2014

Generalforsamling 21. marts 2014

1. Valg af dirigent.

Traditionen tro vælges Bent Henriksen.2. Formandens beretning.
Vi har i 2013 haft et forrygende godt år, med mange og store fisk, Aborren er vendt tilbage igen et stort plus, men også økonomisk har foreningen haft et godt år, og igen en god TF. med stor tilslutning, men også hvad deltagelse i foreningen mange ture og konkurrencer angår, har der er været gang i den, på de godt 21 ture foreningen har afholdt deltog der 507 deltagere = ca. 25 deltagere pr. tur, eller de 69 arrangementer, så som, Tf, klubaftener og Hold Lolland Ren der alle til sammen har samlet over 1300 deltagere = næsten 20 deltagere pr gang, rigtigt godt gået, stor hjælp fra flere frivillige bla. Laksen, rengøring i klubben og flere sponsorater af forskellig art, har hjulpet foreningen meget stor tak til dem, men vi skal ikke hvile på Laurbærrene derfor bør generalforsamlingen igen i år tænke sig rigtigt godt om, vi mangler aktive til bestyrelsen, så skal vi fremad rettet kunne holde det nevuet vi har, må vi igen opfordre til at der kommer flere og nye kræfter på banen, bestyrelsen kan ikke blive ved med at køre i det høje gear der er andre der må til, ikke kun til det alm. bestyrelse arbejde men også som leder til foreningens mange ture og klubaftener osv. men også hjælp til feks. TF. Med præmier og annoncer feks. fra ens daglige omgangskreds eller arbejde, var en mulighed for den enkelte at hjælpe til.

Laksen har været på vandet godt 25 gange og er der med blevet flittigt brugt, stor tak til de to frivillige der sørgede for at få skibet klar gjort sidste år og som igen i år køre på, tak for det.


Hold Lolland ren i Inderfjorden, vi har brug for hjælp til dette, ca. 7 gange fra april til oktober, se arbejdsplan på hjemmesiden og opslag i klubben,

Alle ture og konkurrencer har været godt besøgt, vi kan ikke klage over tilmeldingen, bla. LF i Aborrefiskeri men 55 deltagere, daglig stor tilslutning i Indrefjorden.


TF 2013 gav igen i året rigtigt godt overskud, men der også lagt meget arbejde i det, vi har indkøbt højtaleranlæg, mikrofon, fået forstærker, vejafspærring, vi prøver at blive lidt selvforsynlig med div. ting.

Hjemmesiden køre godt igen, vi har fået en bedre billede kvalitet, bedre oplod tid, vi har droppet vores galleri det vil nu være at finde under tur ref. med op til 10 billeder, vi har fået ny udbyder af dagkort Danskfiskekort nu med mulighed for også at indløse kontingent, samtidig har foreningen igen i år haft god dækning har i dagspressen samt i fiskebladene, de plejer at være hurtig til at få lagt nyhederne på der hjemmeside mange gange inder for få timer samtidig med meget af det også kommer i deres blade.

Svinsk fiskeri på stykket ved Nybro, er vi ikke kommet meget længere med, ikke meget vi kan stille op, fiskerikontrol er ind over, pt. arbejdes der sammen med kommunen om en regulering af fiskeriet, mindste mål, grej begrænsning, det er desværre pt. gået lidt i stå pga.
Så er det jo jubilæums år så det basker, 20. september går det løs 20-40-70 år
Til slut skal der lyde en stor TAK til alle de frivillige der har hjulpet til både med TF. men også en alle dem der hjælper foreningen i hverdagen ingen nævnt ingen glemt, stort Tak fra bestyrelsen til alle dem. TAK FOR ORDET!


3. Godkendelse af regnskab.

Kassereren fremlægger regnskabet for 2013, hvorefter der kan stilles spørgsmål.
Kassereren og regnskabet roses for det flotte resultat og regnskabet godkendes af generalforsamlingen.


4. Uddeling af præmier.


Aborre junior, 1,183 kg. Benjamin Madsen
Aborre, 1,621 kg. Johnny Gangs Andersen
Fladfisk, 851 gr. Jakob Brun
Torsk, 14,85 kg. Brian Jørgensen
Havørred, 2,225 kg. Allan Frederiksen
Hornfisk, 930 gr. Harry Steen (Ny klub rekord)


5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkommende forslag.


6. Valg.

Følgende er på valg
Formand. Søren Andersen, ønsker genvalg, valgt
Sekretær. Jakob Brun, ønsker genvalg, valgt
Best. medlem. Nikolai Hjorth, ønsker genvalg, valgt
Best. medlem. Simon Støckel, ønsker genvalg, vagt
Suppleant. Christen Tim, ønsker genvalg, valgt
Suppleant. Morten Hansen, ønsker genvalg, valgt
Revisor. Bent Henriksen, ønsker genvalg, valgt
Revisor. Finn Christensen, ønsker genvalg, valgt


7. Eventuelt.


22. marts 2014 af: Formanden
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Viste sider: