Nakskov Sportsfiskerforening
» Turreferater 2019
» Vis 2018
» Vis 2017
» Vis 2016
» Vis 2015
» Vis 2014
» Vis 2013
» Vis 2012
» Vis 2011
» Vis 2010
» Vis 2009
» Vis 2008
» Vis 2007
» Vis 2006
» Vis 2005
» Vis 2004
» Medlems rapporter 2019

TURREFERATER 2019

Klik her hvis du ønsker at indskrive en ny beskrivelse fra en konkurrence og uploade billeder til.

Generalforsamling - 27. maj 2016

Generalforsamling 27. maj 2016

1. Valg af dirigent.

Traditionen tro vælges Bent Henriksen.2. Formandens beretning.

Vi havde i feb. en gennem gang af Nakskov Indrefjorden med Lolland kommunen ang. sti bruddet før hjørne broen hvor vandet var brudt igennem, samtidig blev div. broer gennem gået og vi sluttede af med at se på sluseportene ved Nybro der ikke længere kunne lukke, ved samme lejlighed måtte vi konstatere at foreningens brugeroverenskomst for Nakskov Indrefjord var udløbet i 2012, vi søgte straks om en ny aftale og fik da også hurtigt svar, i en ny aftale tilbød Lolland Kommune foreningen fiskeretten ved Nybro fra sluserne og hen til cirkus broen samtidig ville Lolland Kommune genopføre de 4 gamle broer i Indrefjorden hvor efter vi fremover selv skal vedligeholde disse, vi sagde ja tak til aftalen, og valgte herefter at lukke fiskeriet på stykket ved Nybro fra d. 1. oktober og fremover, der blev snakket en masse med kommunen ang. skilte og skiltningen på stykket, området er nu blevet skiltet over alt med forbuds skilte, oplysnings skilte hvordan man skal begå sig, samt oversigts kort hvor der må fiskes, vi har også talt med dige laudet ang. fiskeriet ved pumpestationen på Rødbyvej, og her har vi fået lov til at op sætte fiskeri forbudt skilte af dem.

Der har været en god tilslutning til foreningens ture i 2015, det gælder for langt de fleste ture, det samme gælder for Torskefestivalen dog med lidt færre deltagere, men med et godt og fornuftigt overskud som vi plejer, festivalen der i år har 65 år på bagen. I forbindelse med den ny aftale med Kommunen valgte vi at aflyse Aborrekonkurrencerne i foråret, det er der heller ikke sket det store ved da der ikke har været fisk i Indrefjorden i foråret, hvor de er blevet af må guderne vide, flere organisationer arbejder pt. på bla. støre mindste mål, fangstbegrænsning, ladnings forbud osv. vi kan kun bakke op om dette og være behjælpelig med vores viden. Så har vi valgt at droppe sildeturen til Vedbæk pga. en mangle opbakning sammen med støre problemer med at skaffe og betale bussen, til gengæld prøver vi en tur efter Pighvar i Langelands bæltet et fiskeri der har været i udvikling de senere år.

Klubaftnerne er flyttet fra om onsdagen til torsdag da vi mente at i hellere ville komme der, det har vi nu ikke helt ramt plet med men vi gir det en chance til, det sværere er der også helt tomt for juniorer, alt grej fremstilling mere eller mindre er stoppet da vi heller ikke har folk til at hjælpe til her, det hele kan dog hænge samme med er der gennem et længere stykke tid ikke har været fisk i Indrefjorden, ingen fisk, ingen aktive unge, ingen medlemmer.

Til gengæld er det gået godt for Laksen i 2015, hvor den har været lånt ud godt 50 gange og formodentligt givet folk en masse oplevelser på vandet.

Vi fik i år afslag på Hold Lolland Ren som vi jo har haft gennem de sidste 3 år, nu var det nogle andres tur til at tage fat i naturen, vi søger selvfølgelig igen til næste år og håber vi kommer til igen, det er meget gode penge at få, samtidig med at vi jo i hverdagen burger området.

Så er der vore kære hjemmeside, vi synes den umiddelbart funger godt, den har fundet ro og et fornuftigt leje, der er indgået en support aftale hvilket gør tingende noget nemmere, også har vi fået farve på vores log og det gamle Nakskov Sportsfiskerforening log der har fuldt foreningen lige siden dens spæde start er kommet til ære og værdighed igen, et logo af standard man skal lede længe efter.

Så er vi jo blevet en mindre bestyrelse efter sidste generalforsamling og dette har da også fungeret fint, selv om at der til tider kan være meget arbejde der skal gøres, vi har fået stor hjælp af de mange frivillige der i hverdagen hjælper foreningen med mange praktiske ting, men det kan dog til tider være svært at få koordineret div. opgaver.


Til sidst skal der lyde en stor TAK til alle de frivillige der har hjulpet til både med Torskefestivalen men også alle dem der hjælper foreningen i hverdagen, det er rart at have Tordenskjolds soldater klar i kulissen, ingen nævnt ingen glemt, men stor tak til alle jer, og stort tak til bestyrelsen.

Man kan blive ved med at gøre det man elsker, end til man ikke har kærlighed for det længere.

TAK FOR ORDET.
3. Godkendelse af regnskab.

Kassereren fremlægger regnskabet for 2015, hvorefter der kan stilles spørgsmål.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.


4. Uddeling af præmier.

Aborre for junior: ingen tilmeldte
Aborre: 1,24 kg. fanget af Michael ”Miller” Christiansen
Fladfisk: 2,5 kg. fanget af Claus ”Rysse” Christiansen
Gedde: 9,4 kg. fanget af Johnny Christiansen
Torsk: 12,75 kg. fanget af Henrik Mattsson
Havørred: 4,44 kg. fanget af Bjarne Jacobsen
Hornfisk: 0,450 kg. fanget af Claus ”Rysse” Christiansen
Multe: ingen tilmeldte5. Indkomne forslag.

Der var ingen indkommende forslag.


6. Valg.

Kassere.

Formand. Søren Andersen, ønsker genvalg, valgt
Sekretær. Jakob Brun, ønsker genvalg, valgt

Suppleant. Tor Bentsen, ønsker genvalg, valgt
Suppleant. Michel Karlsson, ønsker ikke genvalg, Bjarne Jacobsen valgt i stedet

Revisor. Bent Henriksen, ønsker genvalg, valgt
Revisor. Finn Christensen, ønsker genvalg, valgt


7. Eventuelt.

Der blev talt om at få Makrellen med på listen over årets største, dette tager bestyrelsen til efterretning.


29. maj 2016 af: Formanden
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billede
Viste sider: