Nakskov Sportsfiskerforening
» Turreferater 2019
» Vis 2018
» Vis 2017
» Vis 2016
» Vis 2015
» Vis 2014
» Vis 2013
» Vis 2012
» Vis 2011
» Vis 2010
» Vis 2009
» Vis 2008
» Vis 2007
» Vis 2006
» Vis 2005
» Vis 2004
» Medlems rapporter 2019

TURREFERATER 2019

Klik her hvis du ønsker at indskrive en ny beskrivelse fra en konkurrence og uploade billeder til.

Generalforsamling 2017 - 31. marts 2017Generalforsamling 31. marts 2017

1. Valg af dirigent.

Traditionen tro vælges Bent Henriksen.2. Formandens beretning.

Der har været en god tilslutning til foreningens ture i 2016, det gælder for langt de fleste ture, og det samme gælder for Torskefestivalen, dog med lidt færre deltagere end vi plejer, men stadig med et godt og fornuftigt overskud.
Foreningens Pirketur bliver nu sejlet med et nyt skib nemlig Amingo til alles store tilfredshed. I forbindelse men Nakskov Torskefestivalen, drøftede vi i sommers med skipperne om muligheden for at inddrage småbåde til festivalen, dette blev positivt modtaget, bestyrelsen er dog i tvivl om det er den rigtige vej, og der er mange ting der skal gøres og tages hensyn til, derfor er dette indtil videre lagt på is, til gengæld kunne bestyrelsen godt tænke sig at prøve at lave et T.F. udvalg med frivillige hjælpere, til at hjælpe med nogle af de praktiske ting der er i forbindelse med festivalen, både på selv ved dagen men også når planlægningen med festivalen startes op, særligt med programmet med de mange sponsorere der er i, mere om dette under evt.

Da vi sidste år fik den nye aftale med Lolland Kommunen valgte vi at aflyse Aborrekonkurrencerne i foråret 2016 det sammen gjorde vi for foråret i 2017 også, og det skete der nok heller ikke det store ved, da der ikke har været fisk i Indrefjorden gennem meget lang tid, hvor de er blevet af må guderne vide, flere organisationer arbejder pt. på bla. støre mindste mål, fangstbegrænsning, ladnings forbud osv. vi kan kun bakke op om dette og være behjælpelig med vores viden, sidst har vi hørt at en virus skulle have ramt Aborren i brakvand og at dette skulle årsag til de få Aborre.

Laksen har i 2016 sejlet godt, den har været lånt ud godt 55 gange og formodentligt givet folk en masse oplevelser på vandet, men med så mange lejemål trænger den nu til lidt små reparationer bla. nye dam dæksler, knækket ror ping og en utæt lydpotte så der er nok at gå i gang med.

Klubaftnerne er igen tilbage om onsdagen af praktiske grunde, dog stadig uden større tilslutning og ingen juniorer, ingen fisk ingen juniorer må vi nok sige

Så har vi i år fået Hold Lolland Rent igen, det har vi jo prøvet 3 gange før og med stor succes, denne gang er det stykket fra slutningen af Stødbystrand og hen til Hummingenstrandvej der skal samles skræl på, det er gode penge vi får det, men vi har brug for medlemmernes hjælp til dette, derfor er der lagt lister frem på de enkelte datoer hvor man kan skrive sig på, kom og vær med til en hyggelig tur på stranden sammen med andre medlemmer.

Så er der igen vores kære hjemmeside, vi synes den umiddelbart funger godt, den har fundet ro og et fornuftigt leje, men det er jer medlemmer, der skal holde liv i den med jeres indslag fra jeres fisketure ellers bliver den kedelig, så kom nu hen til tastaturet og vær med.

Til sidst skal der lyde en stor TAK til alle de frivillige der igen har hjulpet til både med Nakskov Torskefestivalen men også alle dem der hjælper foreningen i hverdagen, det er rart at have Tordenskjolds soldater klar i kulissen, ingen nævnt ingen glemt, men stor tak til alle jer, også en stort tak til bestyrelsen.

TAK FOR ORDET.3. Godkendelse af regnskab.

Kassereren fremlægger regnskabet for 2015, hvorefter der kan stilles spørgsmål.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.


4. Uddeling af præmier.

1. Aborre for junior: ingen tilmeldte
2. Multe: ingen tilmeldte
3. Aborre: 1,369 kg. fanget af Michael ”Miller” Christiansen
4. Havørred: 3,836 kg. fanget af Hans Henrik Rej ”Hansi
5. Gedde: 8,7 kg. fanget af Johnny Christiansen
6. Torsk: 3,58 kg. fanget af Jakob Brun
7. Fladfisk: 2 kg. fanget af Jakob Brun
8. Hornfisk: 750 gr. Fanget af Jakob Brun5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring:
Hvis der her på generalforsamlingen ikke kan findes en ny kassere, der overtager det fulde regnskab, foreslår bestyrelsen at kassere posten nedlægges som den er kendt i dag, og at man få en ”administrativ kassere”, denne skal i hverdagen sørger for den alm. drift, betale div. regninger, osv. Alle bilag afleveres efterfølgende til, A. C. Revision efter aftale, de bogfører så foreningens regnskab en gang i kvartalet, hvor efter bestyrelsen modtager et kvartals regnskab, samtidig stilles der et års regnskab op ved årets afslutning, dette godkendes så af foreningens revisorer/generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår at Søren overtager denne nye post pt. sammen med formandsposten, for der med at etablerer et nyt kasserer/regnskabs system. Søren har gennem længere tid arbejdet med at forenkle kassere posten og har bla. stået for medlemskartoteket, betaling og opkrævning af div. regninger, samt håndtering af div. kontante midler. Posten følger kasernens valg periode og kan senere overgå til en enkelt person/kassere igen.

Forslaget blev vedtaget.
6. Valg.

Kassere. Claus Christiansen, ønsker ikke genvalg, Søren Andersen valgt i stedet for.
Bestyrelses medlem. Morten Hansen, ønsker ikke genvalg, Tor Bentsen valgt i stedet for.
Bestyrelses medlem. Christen Tim, ønsker genvalg, valgt.
Ekstra bestyrelses medlem. Bjarne Jacobsen, valgt.

Suppleant. Tor Bentsen, ønsker genvalg, Claus Christiansen valgt i stedet for.
Suppleant. Bjarne Jacobsen, ønsker genvalg, Birger Arhnæs valgt i stedet for.

Revisor. Bent Henriksen, ønsker genvalg, valgt.
Revisor. Finn Christensen, ønsker genvalg, valgt.

7. Eventuelt.

Der blev talt om et TF. Udvalg, hvilket ikke blev til noget, flere meldte sig dog til at hjælpe med sponsorater i forbindelse med TF. Programmet, forsamlingen vendte også muligheden for at inddrage småbåde i festivalen, hvilket i første omgang ikke bliver til noget, det kræver flere folk med nye ideer og masser af energi, der blev også talt om hvad medlemmerne vil med foreningen, her ville de fleste bare have en forening at komme i, når der var tid og lyst, ikke mange vil binde sig til faste aftaler, samtidig håber man at fiskeriet efter Aborre i Indrefjorden kommer i gang igen, og at dette kan give noget mere liv i foreningen, fiskeriet i Indrefjorden er jo ligesom livsnerven i foreningen, ellers blev der snakket om løst og fast, generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden, med et par stykker smørrebrød med lidt af det løse til.


3. april 2017 af: Formanden
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billede
Viste sider: