Nakskov Sportsfiskerforening
» Turreferater 2019
» Vis 2018
» Vis 2017
» Vis 2016
» Vis 2015
» Vis 2014
» Vis 2013
» Vis 2012
» Vis 2011
» Vis 2010
» Vis 2009
» Vis 2008
» Vis 2007
» Vis 2006
» Vis 2005
» Vis 2004
» Medlems rapporter 2019

TURREFERATER 2019

Klik her hvis du ønsker at indskrive en ny beskrivelse fra en konkurrence og uploade billeder til.

Generalforsamling 2018 - Fredag d. 23. marts 2018


Generalforsamling d. 23. marts. 2018


1.Valg af dirigent:
Traditionen tro vælges Bent Henriksen.

2.Formandens beretning:

På sidste års Generalforsamling blev det besluttet at jeg skulle prøve at overtage kasserer posten sammen med min formands post, det er nu et år siden, og der er virkelig blevet rettet op på mange ting, vi har ingen kasse beholdning mere, alt bliver i dag betalt og kørt elektronisk og nærmest bog ført i banken, vi er gået fra 3 pengeinstitutter, til i dag kun 1, nemlig Lollands Bank som nu varetag alle foreningens økonomiskes aktiviteter, vi har kun en konto og et depot til vores aktier, vi har så valgt AC Revision til at opstille regnskabet hvilket har virket fint, alt dette gør driften noget nemmere.

Foreningen talte godt 110 medlemmer i 2017, ud af disse var der 7 juniorer, bestemt ikke godt, men ud fra dette medlems antal på 110 kan man vel sige at der har været en god tilslutning til foreningens ture i 2017, det gælder for langt de fleste ture, det samme gælder dog ikke helt for Torskefestivalen, hvor vi nu er nu er nede på godt 70 til 75 deltagere, dette er dog hoved sagligt ikke medlemmer der deltager, men dog væsentligt færre deltagere og færre skibe til rådighed, end vi plejer, men stadig med et godt og fornuftigt overskud, båret af et fyldt turprogram, i forbindelse men Nakskov Torskefestivalen 2018 har vi i år, fået lov til at gå indendørs i havnebygningerne, så derfor kommer der ikke nogen sætter vogn på kajen i år, alt vil komme til at foregå indendørs i havnes bygninger.

Foreningens Pirketur der altid er godt besøgte, de blev i foråret 2017 sejlet med et nyt skib nemlig Amingo, og det til alles store tilfredshed, Amingo sejler i 2018 alle foreningens pirke og nu også vores havmedeture, men man skal dog som altid huske at være hurtigt ud hvis man vil med, da der er rift om pladserne.

I forbindelse med den ny brugeraftale for Nakskov Indrefjord fra 2015 med Lolland Kommunen valgte vi at aflyse Aborrekonkurrencerne i foråret 2016, 2017 det sammen gjort for 2018, det sker der nok heller ikke det store ved, da op gange af fisk de senen år har været meget lille, det skal dog siges at efteråret 2017 var et noget lunde år efter Aborre og fiskeriet bragte dog også gang i Indrefjorden igen, dog var perioden Aborrerne var inde i Inderfjorden ikke så lang som den plejer, men dog lang tid nok til at årets største Aborre gennem 36 år blev tangeret af Jakob Brun, der kunne lande Aborre på 2,05 kg. vi skal til bage til 1981, hvor Klaus Bek Nielsen fangede en på selv sammen vægt 2,05 kg.
L.F. Mesterskabet i Aborre fiskeri blev da også lidt af et tilløbs stykke med godt 45 deltagere fra fjern og nær til aborre fiskeri og pølse grilning, hvilket vi synes er ganske flot deltagerantal, vi har i 2018 valgt kun at holde 2 Aborrekonkurrencer nemlig L.F. Mesterskabet og så Klubmesterskabet som nu bliver en søndag, med fiskeri fra kl. 9-14 og selvfølgelig med lidt pølser på grillen, vi håber dette kan trække flere medlemmer i Inderfjorden denne dag.

Så er der vores Klubmesterskab i Kystfiskeri som også igen i år var nogenlunde godt besøgt med 13 deltagere og en hyggelig afslutning i baggården med masser af snak og igen lidt på grillen, noget der plejer at trække folk til, det samme galt for den årlige tur på fjorden efter hornfisk, her deltog der 17 mand og igen med en hyggelig frokost på Vejlø ja og igen selvfølgelig med lidt pølser på grillen.

Efter vi har fået lavet div. små reparationer, har Laksen i igen 2017 sejlet godt, den har været udlånt godt 35 gange så den har vel gjort sin gavn endnu engang.

Klubaftnerne holder stadig åbent, dog uden det helt store besøgs antal fra vores seniorer og hvad mest skræmmende er, slet ingen juniorer, men det er vel som det er, ingen fisk ingen juniorer, må vi nok sige, derfor kunne der godt værre en større opbakning fra foreningens seniorer på disse aftener.

Så havde vi sidste år fået Hold Lolland Rent igen, det har vi jo prøvet 3 gange før og med stor succes, og denne gang var det stykket fra slutningen af Stødbystrand og hen til Hummingenstrandvej der skulle samles skræl på, desværre var tilslutningen ikke den helt store, kun få medlemmer bakkede bestyrelsen op i denne anledning, som ellers blev afregnet med 10.000,- til klubben, vi har søgt igen i år, men er ikke blevet til gode set denne gang, det er måske også meget godt det samme, hvis ingen medlemmer ønsker at hjælpe til, men stor tak til dem der hjælp os i på stranden 2017.

Så er der igen vores kære hjemmeside, og som vi har sagt før, så synes vi den umiddelbart funger godt, den har fundet ro og et fornuftigt leje, desværre er der pt nogle tekniske problemer som der arbejdets på at få rettet, samtidig med dette har vi også skiftet hoster, til Standoutmedia, da vores tidligere hoster Helium Webbureau har lukket, men ellers er det jer medlemmer, der skal holde liv i den med jeres indslag fra jeres fisketure ellers bliver den kedelig, så kom nu hen til tastaturet og vær med, vi prøver i hverdagen at gøre vores for at få en aktiv hjemmeside.

Til sidst skal der lyde en stor TAK til alle de frivillige der igen har hjulpet til både med Nakskov Torskefestivalen men også alle dem der hjælper foreningen i hverdagen, det er rart at have Tordenskjolds soldater klar i kulissen, ingen nævnt ingen glemt, men stor tak til alle jer, og så lige til sidst en stor tak til bestyrelsen for det store stykke arbejde de gennem året laver, tak for det.
Og som jeg har sagt før:
Så kan man blive ved med at gøre det man elsker, end til man ikke har kærligheden for det længere.
Så lad os sammen bevare kærligheden for det vi elsker.
God Generalforsamling og TAK FOR ORDET.


3.Godkendelse af regnskab:

Kassereren fremlægger regnskabet for 2017, hvorefter der kan stilles spørgsmål.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

4.Uddeling af diplom og gaver for fangst af årets Største fisk:

1.Aborre for junior: ingen tilmeldinger
2.Multe: ingen tilmeldinger
3.Aborre: 2,05 kg. fanget af Jakob Brun
4.Havørred: 2,942 kg. fanget af Allan Frederiksen
5.Gedde: 9,3 kg. fanget af Bjarne Jakobsen
6.Torsk: 3,4 kg. fanget af Claus ”Rysse” Christiansen
7.Fladfisk: 2,15 kg. fanget af Allan Hartkopp
8.Hornfisk: 720 gr. Fanget af Bjarne Jakobsen


5.Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i foreningens love, valg af 2 revisorer, ændres til valg af 1 revisor, med virkning fra dags dato.

Forslaget blev vedtaget.


6.Valg, følgende er på valg:

1.Formand. Søren Andersen, ønsker genvalg. Valgt
2.Sekretær. Jakob Brun, ønsker genvalg. Valgt

3.Suppleant. Claus ”Rysse” Christiansen, ønsker genvalg. Valgt
4.Suppleant. Birger Arlnæs, ønsker genvalg. Valgt

5.Revisor. Bent Henriksen, ønsker genvalg. Valgt
6.Revisor.(udgår hvis indkommet forslag vedtages)


7.Eventuelt:

Der blev der snakket om løst og fast og her efter blev generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden, med et par gode stykker smørrebrød, en tår øl og et par små skarpe til løgnhalsen.


24. marts 2018 af: Formanden
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Viste sider: