___________________________________

Siden er sidst opdateret
d. 15-01-2021

___________________________________

Det nye turprogram samt kontingentopkrævninger er nu sendt ud,
skulle du ikke have modtaget dette høre vi gerne fra dig

HUSK-HUSK-HUSK-HUSK

Er kontingentet ikke betalt d. 1.2.2021 skal der indbetales nyt indmeldings gebyr,
ligesom man heller ikke kan tilmelde sig nye ture eller deltage i disse før kontingentet er betalt.

___________________________________

AFLYST AFLYST AFLYST !!!!!!

På grund af de seneste Corona restriktioner mm.
har bestyrelsen valgt at aflyse understående arrangement.

d. 4. februar 2021: Klubaften

d.7. februar 2021: Buletur efter Torsk 

d. 25-28. marts 2021: Weekendtur til Langeland

___________________________________

NYE BEKENDTGØRELSER OM FISKERI PÅ
SJÆLLAND OG ØERNE
BEK. nr. 754 af 29/05/2020

Se hele bekendtgørelsen her under

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/754?fbclid=IwAR2Mv2HRdLMkZbKqS3M10P7cymN2W_OUQjFAwjFJuSBGIGezdAJZHMCixfc

Særlige fredningsbælter – helårlige

  • 9.I Nakskov inderfjord er der fastsat et helårligt fredningsbælte, afgrænset ved 200 m fra slusen mod havnen (54° 49.682’ N, 11° 8.191’ Ø og 54° 49.724’ N, 11° 8.191’ Ø) og 100 m øst mod inderfjorden (54° 49.687’ N, 11° 8.470’ Ø og 54° 49.695’ N, 11° 8.480’ Ø), jf. bilag 6.
  • 14.Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 29. maj 2020

Mogens Jensen/ Nis Christensen

___________________________________

Opret din fangstrapport eller tilmeld din fisk til årets største på foreningens hjemmeside, stort som småt og vær med til at gøre hjemmesiden mere attraktiv.

Det er nu blevet meget nemmere at oprette en fangstrapport eller en tilmelding til årets største, dette gøres nu også nemt på mobilen.

Klik ind under Medlems rapporter, klik på ny medlems rapport,
skriv din historie op upload alle de billeder du har lyst til.

Vi glæder os til at høre fra dig

___________________________________

 Tilmeldinger til årets største 2020

.

Se mere under årets største

___________________________________