___________________________________

Siden er sidst opdateret
d. 05-03-2021

___________________________________

 Tilmelding til årets største Havørred 2021

21/1: Jakob Brun, Havørred, 2,15 kg. 58 cm. Nordkysten

___________________________________

Klubmesterskab i Kystfiskeri
20-21. marts 2021
Max 25 deltagere….

Klubmesterskab i kystfiskeri 2021 med fiskeri fra alle kyster tilhørende Lolland-Falster.
Fiskeriet starter lørdag kl. 00.00 og slutter med indvejning søndag kl. 14.00.

Husk ved ophold i klubbens lokaler skal der
bruges mundbind og håndsprit

Der er indvejning i klubben på følgende tidspunkter: 
Lørdag kl. 13.00-14.00 og 21.00-22.00.
Søndag kl. 13.00-14.00.

Der kan kun indvejes fisk inden for de anførte tidspunkter.

Fisk som ikke er indvejet søndag kl. 14.00, deltager ikke.

Der fiskes om den største (vægt) havørred.
Der må kun fiskes med en stang med max. 2 kroge.

De 3 største fisk præmiers med kr. 300,- + vandrepokal + diplom, 200,- og 100,-.

Tilmelding og betaling til Søren Andersen, på sms, MobilePay, 50 49 51 06 senest 14 dage før.

Pris: senior kr. 50,- junior kr. 30,-

Da vi ikke længere har muglighed for at komme af med kontanter i banken, opfordrer vi så vidt det er mugligt til at alle fremtidige betalinger til foreningen sker på MobilePay.

Som afslutning på Klubmesterskabet i Kystfiskeri bliver der ved indvejningen søndag  fra kl. 13.00 tændt op i grillen i klubbens baggård, foreningen servere her et par grill pølser pr. deltager,
HUSK FRI HÅNDSPRIT TIL ALLE, øl og vand kan købes.

Husk ved ophold i klubbens lokaler skal der
bruges mundbind og håndsprit

___________________________________

AFLYST AFLYST AFLYST !!!!!!

På grund af de seneste Corona restriktioner mm.
har bestyrelsen valgt at aflyse understående arrangement.
 

d. 12 marts: Generalforsamling

d. 25-28. marts 2021: Weekendtur til Langeland

___________________________________

NYE BEKENDTGØRELSER OM FISKERI PÅ
SJÆLLAND OG ØERNE
BEK. nr. 754 af 29/05/2020

Se hele bekendtgørelsen her under

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/754?fbclid=IwAR2Mv2HRdLMkZbKqS3M10P7cymN2W_OUQjFAwjFJuSBGIGezdAJZHMCixfc

Særlige fredningsbælter – helårlige

  • 9.I Nakskov inderfjord er der fastsat et helårligt fredningsbælte, afgrænset ved 200 m fra slusen mod havnen (54° 49.682’ N, 11° 8.191’ Ø og 54° 49.724’ N, 11° 8.191’ Ø) og 100 m øst mod inderfjorden (54° 49.687’ N, 11° 8.470’ Ø og 54° 49.695’ N, 11° 8.480’ Ø), jf. bilag 6.
  • 14.Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 29. maj 2020

Mogens Jensen/ Nis Christensen

___________________________________

Opret din fangstrapport eller tilmeld din fisk til årets største på foreningens hjemmeside, stort som småt og vær med til at gøre hjemmesiden mere attraktiv.

Det er nu blevet meget nemmere at oprette en fangstrapport eller en tilmelding til årets største, dette gøres nu også nemt på mobilen.

Klik ind under Medlems rapporter, klik på ny medlems rapport,
skriv din historie op upload alle de billeder du har lyst til.

Vi glæder os til at høre fra dig

___________________________________

 Tilmeldinger til årets største 2021

 

21/2: Jakob Brun, Havørred, 2,15 kg. 58 cm. Nordkysten

#####

27/1: Jakob Brun, Torsk, 8,0 kg. 88 cm. Langelandsbæltet

.

Se mere under årets største

_________________________________