Havmedetur på Langelandsbæltet

Søndag d. 31/10 2010 Afholdte Nakskov Sportsfisker Forening årets første Havmedetur på Langelandsbæltet. Turen blev sejlet med det gode skib Skjold fra Onsevig. På turen var der 11 deltagere, som havde en rigtig dejlig dag på vandet, da efteråret viste sig fra sin bedste side denne dag. Forholdene var tæt på optimale, da det stort set var vindstille og strømmen løb lige tilpas. Bidelysten var da også i top hos fladfiskene, så det blev fanget godt med fisk over hele dagen, med mange store flotte eksemplar imellem. Dagens resultat endte med at hele 218 fladfisk blev hjembragt af de 11 glade fiskere, hvilket giver et rigtig flot gennemsnit tæt på 20 fisk pr. Mand. Dagen bød desuden på en sjov bifangst i form af 8 Ulke i forskellig størrelse.

Dagens tre største Skrubber blev fanget af følgende:

1. Allan Hartkopp. 1,191kg.

2. Brian Jørgensen. 1,124kg.

3. Jakob Brun. 1,119kg.

3. november 2010 af: Jakob Brun

Efterårstur til Møn

Der deltog 8 mand + de 2 Jakober fra kbh. på foreningens efterårs turen til Møn, med afgang fra klubben torsdag aften og ankomst til møn efter mørkets frembrud betød det at der ikke blev fisket torsdag, til gengæld blev der hygget med lidt godt til maven. Fredag morgen før lyset brød frem, var de første afsted med kurs mod bla. Liselund og Ålebæk, her blev der fanget 3-4 havørreder inden aften.Lørdag morgen viste det sig at der stod en storm ind fra nordøst, hvilket gjorde fiskeriet næsten umugligt, der blev der dog fisket lidt her og der på øen, 3 mand tog til Stege nor for at prøve Gedde fiskeriet, men her blæste det også af h….. til, dog blev der fanget en enkelt Gedde. Søndag morgen var det afsted igen inden vi skulle til at pakke, vinden havde lagt sig fuldstændigt om natten og der var ingen vind og med sprit klart vand så skulle der fiskes, det blev til et par Havørred til denne formiddag inden turen gik hjem over til Nakskov igen. Ialt blev der fanget 12 Havørred og 1 Gedde denne weekend

21. oktober 2010 af: Allan Hartkopp

Sildetur på Øresund 2010 – 19/9-2010

Søndag d. 19/9 2010 Afholdte Nakskov Sportsfisker Forening den årlige sildetur på Øresund. Turen var igen i år en stor succes, og var fuldt booket med 29 mand. Dagen startede i klubbens lokaler i Vejlegade med en gang morgenkaffe med tilhørende franskbrød, hvorefter bussen blev pakket og turen gik imod Vedbæk. Ved middagstid ankom det gode skib Skjold til Vedbæk havn med dagens første hold sildefiskere der havde været ude og få lidt vind i kinderne. Så var det endelig vores tur til at komme ud på det hyggelige sildefiskeri, og efter cirka en lille times sejlads var vi ved pladsen og de første sild kom i kurven. Fiskeriet gik jævnt godt over hele eftermiddagen, med mange store flotte sild imellem og inden vi fik set os om var det tid til at sejle imod havn igen. Dagens resultat blev da også rigtig flot må man sige 2080 Sild, 11 Torsk og 7 Makreller.

21. september 2010 af: Jakob Brun

Torskefestival 2010 – 22/8-2010

God fangst ved årets Torskefestival.
Vejret var ikke helt med os da Nakskov Sportsfiskerforenings årlige Torskefestival løb af stablen. Det blæste godt til fra vest, bølger var der også på en meters penge. De første startede dagen på havnen kl. 6.30 og som tiden nærmede sig 7.30 kom der flere og flere deltagere til. Kl. 8.00 blev ”kampen” skudt i gang og bådene sejlede af sted under masser af fyrværkeri.
Ved 15.30 kom de første både ind. Knap var indvejningen færdig før regnen kom for fuld styrke.
Vinderen blev Christian Nielsen med en torsk på 8,75kg. Fanget på Jyden hvorpå skipperen får en sølvplade til at pryde styrhuset.
2. pladsen gik til Rene Binau med en torsk på 7,62 kg.
3. pladsen gik til Mogens Nielsen med en torsk på 7,46 kg.
4. pladsen som bedste dame var Emma Tokmak med en torsk på 2,21 kg.
5. pladsen gik til den bedste junior, Andre Niemi, med en torsk på 2,29 kg.
Lagkagen for den mest sjældne fisk gik til Bjarne Frederiksen med en ising.
Der blev vejet over 64 fisk ind til de 46 præmier.
Hele Præmielisten ser således ud.
Nr. Navn Vægt
1 Christian Nielsen 8,750
2 Rene Binau 7,620
3 Mogens Nielsen 7,460
4 Emma Tokmak 2,210
5 Andre Niemi 2,290
Ising Bjarne Frederiksen
6 Svend Erik Larsen 6,690
7 Mads Hemmingsen 6,250
8 Dirk Lockhoff 6,230
9 Otto Frederiksen 6,140
10 Rene Binau 6,080
11 Christian Nielsen 5,260
12 Svend Jensen 5,150
13 Gert Meyer Madsen 5,140
14 Christian Nielsen 5,050
15 John Larsen 4,790
16 Svned Frederiksen 4,190
17 Anders Thoms 3,980
18 Jens Freid 3,920
19 Ole Andreasen 3,910
20 Jon Hansen 3,800
21 Jens Freid 3,740
22 Rasmus Hansen 3,530
23 Rene Binau 3,470
24 Bjarne Poulsen 3,410
25 Christian Nielsen 3,380
26 Mads Hemmingsen 3,370
27 Johnny Christiansen 3,310
28 Kenneth Renner 3,290
29 Jim Olsen 3,130
29a Jan Jønsson 3,050
30 Christian Nielsen 2,930
31 Dirk Lockhoff 2,790
32 Erik Riis 2,730
33 Rasmus Hansen 2,720
34 Benny Carlsen 2,610
35 Jacob Spicker 2,600
36 Rene Binau 2,550
37 Lars Spure Hansen 2,510
38 Rene Siben 2,430
39 Palle Kongstad 2,420
40 Svend Jensen 2,390
41 James Nielsen 2,390
42 Claus Christiansen 2,360
43 Karl Matsson 2,310
44 Rasmus Hansen 2,255
45 Kenni Hansen 2,070
46 Dirk Lockhoff 2,060

24. august 2010 af: Allan Hartkopp

Klubmesterskab i havfiskeri 2010. – 20/6-2010.

Søndag d. 20/6-2010 Afholdte Nakskov Sportsfisker Forening det årlige klubmesterskab i havfiskeri. Turen blev igen i år sejlet med skibet Hanne fra Onsevig. På turen var der 11 deltagere, 10 seniorer og en enkelt Junior. Vejret viste sig fra sin bedste side, med dejlig sol og lune temperaturer på denne dejlige sommerdag. Det havde dog desværre ikke den store betydning på torskenes bidelyst, idet de 11 deltagere kun hjembragte 28 torsk på turen. Dog skal det siges at det var dejligt at se en junior gøre sig gældende på præmielisten med dagens 3. største fisk.

Dagens 3 største fisk blev fanget af følgende:

1. Henning Andreasen. 4,37kg. Klubmester 2010.

2. Allan Hartkopp. 4,12kg.

3. Nikolaj Carlsen. 3,57kg.

28. juni 2010 af: Jakob Brun

Forårs tur til møn. – 15-18/4-2010

De var 17 mand der tog af sted på forlænget weekend i 4 dage til Møn.
Fredag var vinden nordlig så det tillod fiskeri på sydsiden det gav kun 1 fisk.
Vejret lørdag gjorde det ikke muligt at fiske. Så der blev hygget i sommerhuset i stedet for. Der blev dog fisket lidt på liselund om aftenen som gav 1 fisk.

10. maj 2010 af: Allan Hartkopp

Pirketur på Langelandsbæltet. – 11/4-2010

Søndag d.11/4 2010 Afholdte Nakskov Sportsfisker Forening pirketur på Langelandsbæltet. Turen blev sejlet med skibet Hanne fra Onsevig. På turen var der igen fuldt booket, altså 12 deltagere. Vejret var lidt hårdt fra morgenstunden, med 8-9m/s. fra Nordøst, hvilket ikke lige den bedste vindretning i Langelandsbæltet. Men omkring middag lagde vinden sig en del, og det blev rigtig flot forårsvejr. Fiskeriet foregik langt nord på i Langelandsbæltet, cirka et par sømil syd for Omø og Nordlangeland, fangsterne gik fint og var jævnt fordelt over hele dagen. Der blev i alt hjembragt 49 Torsk til de 12 glade fiskere.

14. april 2010 af: Jakob Brun

Generalforsamling – 19/03-2010

Referat af NSF. generalforsamling. 19-3-2010.

Punkt 1: Valg af dirigent: Bent Henriksen vælges.
Punkt 2: Formandens beretning: Søren fortæller lidt om året som er gået efter den ekstraordinære generalforsamling i 2009. Det har været et år med en del udfordringer for bestyrelsen, som blandt andet har resulteret i at klubaftenen er blevet flyttet til om onsdagen og at vi helt har taget aborre konkurrencerne af programmet i 2010. Søren fortæller også lidt om de nye tiltag/ture som er på programmet i 2010 og opfordre forsamlingen til at støtte op om disse!
Formandens beretning godkendes.
Punkt 3: Regnskab: Bent Henriksen fremlægger regnskabet da Annelise er blevet syg.
Spørgsmål til regnskabet:
Jan Brun spørger til den stigende udgift på posterne: kontorhold og møder/ generalforsamling, hvorefter disse poster gennemgås og hvoraf det fremgår at der har været store udgifter til vores gl. printer, porto, afregning af 2 stk. julefrokoster i 2010 osv.
Børge Thorsen spørger hvorfor man har trukket sig ud af Lollands Bank. Hvilket er sket for at forenkle arbejdet for kassereren.
I det hele taget er der en livlig debat frem og tilbage, om hvordan man kan forbedre klubbens økonomi, blandt andet:
Jan Brun foreslår at man betaler den faktiske pris på turene, generelt er der stemning for at sætte priserne op.
Jakob Møller foreslår at man forsøger at tjene noget mere på Torskefestivallen ved at hæve priserne, noget man også har talt om i bestyrelsen, men er lidt forsigtige med, da vi nok efterhånden har nået smertegrænsen.
Martin Andersen foreslår at man finder en alternativ opvarmningskilde til vores el-radiatorer, for at spare strøm
Regnskabet godkendes.
Punkt 4: Uddeling af præmier: Følgende fisk premieres: Fladfisk 1.318 kg – Jakob Møller. Gedde 7.000 kg – Ole Jensen. Hornfisk 0.589 kg – Brian Jørgensen. Torsk 10.310 kg – Børge Thorsen. Ørred 3.900 kg – Ronni Nielsen.
Punkt 5: Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag.
Punkt 6: Valg: Følgende er på valg:
Formand. Søren Andersen ønsker genvalg.
Sekretær. Brian Lund ønsker genvalg.
Best. medlem. Brian Jørgensen ønsker genvalg.
Best. medlem. Allan Hartkopp ønsker genvalg.
Suppleant. Nikolaj Sonberg ønsker ikke genvalg.
Suppleant. Jimmy Christoffersen ønsker genvalg.
Revisor. Bent Henriksen ønsker genvalg.
Revisor. Finn Christensen ønsker genvalg.
Alle som har ønsket det genvælges, Kristen Timm vælges som ny suppleant.
Punkt 7: Eventuelt:
Jan Brun spørger om man må tilmelde aborre fra maribo sø til årets største konkurrencen. Det må man godt, det er så op til den enkeltes samvittighed, om man vil slå en fisk ihjel for at få en præmie, da fisken som bekendt skal vejes af et bestyrelses medlem/grejforhandler i Nakskov.
Niels Larsen foreslår at man i stedet for største fisk premierer den flotteste fisk.
Ole Jensen foreslår at man sletter ål af listen, da den er fredet mange steder.
Der efterlyses en spand til cigaret skodder ved hoved døren.

10. april 2010 af: Allan Hartkopp