Årets største 2010

Art

Vægt

Fisker

Billede

Fangstplads

Dato

Aborre junior

1,796 Kg.

Kristoffer Jørgensen

Aborre

1,796 Kg.

Kristoffer Jørgensen

Fladfisk

1,521 Kg.

Jacob Brun

Gedde

Kg

Hornfisk

Kg.

Torsk

16,22 Kg.

Mads Larsen

Havørred

3,353 Kg.

Michael A. Sørensen

Ål

0,373 Kg

Anton Jonassen