Årets største
Klubbens rekorder

Her findes en oversigt med de førende fisk for indeværende års konkurrence.

Samtidig kan du finde en oversigt med de største fisk som er registreret fra vores fiskevande fanget af klubbens medlemmer.

Se reglerne for tilmelding af årets største her

NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT

 

Konkurrenceregler for tilmelding af fisk til årets største

1.
Følgende fisk kan tilmeldes til årets største fisk: Aborre,
Fladfisk, Gedde, Hornfisk, Torsk, Havørred, Multe og Aborre for junior.

2.
Fiskens vægt er levende vægt (altså ikke renset) og skal være fanget i offentlige vande på Lolland Falster, Langeland eller Møn.

3.
Fisken skal være fanget på lystfisker mæssigvis og skal være kroget foran gællerne, der kan ikke tilmeldes fisk fanget i put and take vande.

4.
Fisken skal vejes og ind rapporteres af fangeren selv på foreningens hjemmeside under medlems rapporter, skriv: Tilmelding til årets største, dato, fiskens art, vægt, længde, fangerens navn, fangst sted, vægtens fabrikat samt navn på mindst et vidne, medsend mindst et målbart foto af fangeren og fisken, er disse punkter ikke indberettet vil tilmeldingen blive afvist.

5.
Fangstrapporten skal sendes via af foreningens hjemmeside under medlems rapporter eller på info@nsf-nakskov.dk og skal være foreningen i hænde senest 8 dage efter fangst dato.

6.
Der kan tilmeldes fisk i perioden fra d. 1/1 til d. 31/12.

7.
De største fisk præmieres med et gavekort med en værdi af 500,- kr. på foreningens generalforsamling, vinderne får skriftlig besked herom, præmier der ikke afhentes på generalforsamlingen tilfalder foreningen.

8.
Foreningen forbeholder sig ret til at offentliggøre billeder fra fangstrapporten.

9.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise tilmeldinger ved tvivlsspørgsmål.

10.
Der kan kun tilmeldes fisk via foreningens hjemmeside.