Årets største
Klubbens rekorder

Her findes en oversigt med de førende fisk for indeværende års konkurrence klik på et årstal.

Samtidig kan du finde en oversigt med de største fisk som er registreret fra vores fiskevande fanget af klubbens medlemmer.

Se reglerne for tilmelding af årets største her

____________________________________________

Nye og opdateret te Konkurrenceregler
for tilmelding af fisk til årets største
Gælder fra d. 1. januar 2024

Af nyt er bla. Multen er udgået, Torsken er pt udgået, bedre foto dokumentation af vægt og længde

1.
Følgende fisk kan tilmeldes til årets største fisk:
Aborre, Fladfisk, Gedde, Hornfisk,*Torsk, Havørred,
og Aborre for junior.

*Torsk udgår pt. grundet fredning

2.
Fiskens vægt er levende vægt (altså ikke renset) og skal være fanget i offentlige vande på Lolland Falster, Langeland eller Møn.

3.
Fisken skal være fanget på lystfisker mæssigvis og skal være kroget foran gællerne, der kan ikke tilmeldes fisk fanget i put and take vande.

4.
Der kan tilmeldes fisk i perioden fra d. 1/1 til d. 31/12.

5.
De største fisk præmieres med et gavekort med en værdi af 500,- kr. på foreningens generalforsamling, vinderne får skriftlig besked herom,
præmier der ikke afhentes på generalforsamlingen tilfalder foreningen.

6.
Foreningen forbeholder sig ret til at offentliggøre billeder fra fangstrapporten.

7.
Fisken skal vejes og ind rapporteres af fangeren selv som følger.

1. Tilmelding til årets største.
2. Dato:
3. Fangerens navn:
4. Fiskens art:
5. Vægt:
6. Længde:
7. Fangst sted:
8. Vægtens fabrikat:
9. Medsend mindst et foto der viser fiskens vægt, et foto der viser fiskens længde i cm. og gerne et foto af fangeren med fisken.

8.
Der kan kun tilmeldes fisk via foreningens hjemmeside, under medlems rapporter eller på info@nsf-nakskov.dk
tilmeldingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage efter fangst dato.

8.
Er disse punkter ikke indberettet og overholdt, kan tilmeldingen blive afvist.

9.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise tilmeldinger ved tvivlsspørgsmål.