Årets største 2011

Art

Vægt

Fisker

Fangstplads

Billede

Dato

Aborre
Junior

1,881Kg.

Anton Jonassen

Inderfjorden

1/11

Aborre

1,881kg.

Anton Jonassen

Inderfjorden

1/11

Fladfisk

1.755kg

Jacob Brun

Trilleren

26/4

Gedde

5,030kg.

Anton Jonassen

Inderfjorden

17/11

Hornfisk

0,630kg.

Nickolaj Carlsen

15/5

Torsk

3,3Kg.

Nikolai Munk Hjorth

21/8

Havørred

2,53Kg.

Jonni Hansen

27/3

Ål

1.327kg

Simon Støckel

Inderfjorden