Årets største 2014

Art

Vægt

Fisker

Fangstplads

Billede

Dato

Aborre

Junior

1,540 kg.

Anders Andersen

Nakskov Indrefjord

4/10

Aborre

1,540 kg.

Anders Andersen

Nakskov Indrefjord

4/10

Fladfisk

1,690 kg.
52 cm.

Jakob Brun

Trilleren

1/10

Gedde

1,721 kg.

Michel Karlsson

Nakskov Indrefjord

4/10

Hornfisk

0,715 kg.

Harry Steen

Nakskov Fjord

Foto mangler.

7/5

Torsk

5,82 kg.

Martin Hansen

Langelands Bæltet

29/12

Havørred

3,25 kg.

Tor Bentsen

Sydkysten

27/3