Klubben

Nakskov Sportsfiskerforening
Vejlegade 37. st.
4900 Nakskov

 

Lidt om Nakskov Sportsfiskerforenings historie.

Nakskov Sportsfiskerforening blev stiftet tilbage i 40èrne nærmere bestemt d. 18. november 1944, på det da værnene Hotel Skandinavien i Nakskov, her tegnede man andele/medlemskaber a` 10,- pr stk. som senere ved lodtrækning skulle tilbage betales, når økonomien tillod dette, den gang talte foreningen 31 medlemmer, det blev dog hurtigt til flere, og senere gennem årene har foreningen talt mellem 600 til 700 medlemmer, og i dag tæller foreningen godt 200 medlemmer.

Et af foreningens varemærker har altid været Nakskov Indrefjord hvor foreningen siden dens start i 1944 har haft fiskeretten til et af landes bedste Aborre vande, her har der været afholdt store som små fiskekonkurrencer for foreningens medlemmer gennem tiden, men også for ikke medlemmer bliver der hvert år afholdt Åbent LF. Mesterskabet i Aborrefiskeri i Nakskov Indrefjord, konkurrencen har været afholdt over 30 gange og tæller ofte 50 100 deltagere, her er alle velkommen.

Nakskov Torskefestival er ligeledes et af foreningens mange varemærker, Torskekonkurrencen som den hed fra starten, opstod kun 7 år efter foreningens start og har nu fulgt foreningen siden dens start i 1952, Torskefestivalen er i dag Danmarks største og ældste Torskekonkurrence, den talte på et tidspunkt over 700 deltagere og tilbage i 70èrne holdt man i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarksmesterskabet i Havfisker, her var der 450 mand der alle deltog over 2 dage, i dag er Nakskov Torskefestival lidt mere beskeden og tæller godt 120 deltagere, at festivalen har kunnet bestå i så mange år beror på et godt samarbejde med sponsorer, skipperne, alle de frivillige hjælpere og ikke mindst de mange trofaste deltagere, en opbakning foreningen sætter meget stor pris på.

Foreningen var også hurtig ud da man først i 50èrne begyndte at sætte gedde yngel ud i Nakskov Indrefjord, og hvor man så sent som i 1964 udsætte ikke mindre end 5000 stk. Gedde yngel, ved siden af dette begyndte man også at udsætte Ørred yngel på Nakskov Fjord og Ørredfonden i Nakskov Sportsfiskerforening så dagens lys, som støtte til Ørredfonden starte man en åben kystkonkurrence op for at få fokus på ørredudsætningerne og skaffe økonomi til denne, konkurrence talte gennem flere år over 200 deltagere fra fjern og nær, i forbindelse med udsætningerne på Nakskov Fjord havde medlemmerne nu brug for et skib og der blev 1968 indkøbt en 20 fods glasfiber jolle ved navnet Laksen der den dag i dag tjener foreningen mange medlemmer, sammen med udsætningerne kom også et vandpleje udvalg som igennem en årrække varetog vandmiljøets interesser ved vores fiskevande, ørredudsætningerne på 10.000 til 20.000 stk. yngel om året forsatte op til begyndelsen af 90èrne hvor fiskeriministreret overtog disse udsætninger.

Foreningen var også blandt de første i landet, der fik en junior afdeling, det var tilbage i begyndelsen af 60èrne, de havde deres egne love og bestyrelse, og talte på et tidspunkt over 400 junior medlemmer, her opstod de klubaftener som foreningen den dag i dag køre en gang om ugen, det var faktisk ungdoms afd. der var den direkte årsag til at foreningen fik deres første klublokaler i de gamle oste kældre i Kongenstofte og senere i Sydfynske Dampskibs Selskabs billetkontor på havnen, der efter i baggården hos Aage Koch i Søndergade og senere i 80èrne i Havnegade 86, i dag har klubben lokaler i Vejlegade 37 hvor foreningen har holdt til siden 1994, foreningens ungdoms afdeling blev først i 70èrne lagt ind under NSF på lige fod med senior afdelingen i Nakskov Sportsfiskerforening.