Indmeldelse i klubben

Indmeldelse i Nakskov Sportsfiskerforening kan foregå ved at besøge os, på en af vores mange hyggelige klubaftner, kontakte et bestyrelsesmedlem, eller kontakte en af følgende forhandlere i Nakskov, eller online på www.Danskfiskekort.dk

Nakskov Turistkontor
Axeltorv 3
4900 Nakskov
Tlf: 54 92 21 72

Mertz a/s Nakskov
Heimdalsvej 9
4900 Nakskov
Tlf: 54 92 19 11
Jagt og fiskeri afd.
Tlf. 20 55 26 38

www.DANSKFISKEKORT.dk
“ONLINE”

Prisen for medlemsskab er følgende:
Junior: 200,-
Senior: 350,-
Senior over 67 år: 200,-
Institution: 500,-

Indmeldesesgebyr: 50,-

Medlemskabet løber fra 1. februar og frem til 31. januar året efter.
Hvis der tegnes medlemskab efter 1. oktober gælder medlemskabet for resten af året samt det efterfølgende år.

Senior over 67 år optages som medlemmer til samme kontingent som juniormedlemmer, og deltager i arrangementer, ture og konkurrencer til samme pris som juniormedlemmer.

Giro og bank oplysninger
Giro : 73>+85024906 – Bank 6520-265-7383

Ved indbetaling af foreningens kontingent elektronisk, kan gyldigt medlemskort blive udstedt i klubben mod forevisning af gyldig bankindbetaling.

Til institutioner i Lolland Kommune.
Nakskov Sportsfiskerforening har hermed fornøjelsen af, at komme med et rigtigt godt tilbud til deres institution.
Vi i foreningen har i de seneste år kunnet se at der er et stigende ønske fra børne og ungdoms institution i Lolland Kommune, om at fiske i Nakskov Inderfjord.
Men da fiskeriet kræver medlemskab af Nakskov Sportsfiskerforening for den enkelte person, kan dette godt blive dyrt for institutionen.
Derfor kommer vi med et tilbud til jer om et institutions medlemskab.

Tilbudet går i sin enkelthed ud på at, institutionen køber et institutions medlems skab. Dette giver alle børn og unge fra institutionen, der er ledsaget med en ansat fra institutionen lov til at fiske i Nakskov Inderfjord.
Dog skal de trykte love og regler på vedlagte giro kort overholdes.
Ligesom medlemskabet ikke giver ret til deltagelse i foreningens aktiviteter.

Institutioner kan betale med EAN. nr. på Nakskov Turistkontor.

Har i spørgsmål til dette er i velkommen til at kontakte Søren Andersen pr. email: info@nsf-nakskov.dk eller pr. tlf. 50 49 51 06

Fiskerikontrol
Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening er, udstyret med et kontrolkort til Nakskov Indrefjord, kortet der bære indehaverens navn samt formandens underskrift, dette giver indehaveren ret til at kontrollere medlemskab samt dagkort til Nakskov Sportsfiskerforenings når der fiskes i Nakskov Indrefjord, personer uden gyldigt medlemstegn har ikke ret til at fiskeri i Nakskov Indrefjord og vil derfor høfligst blive bedt om at stoppe fiskeriet.

Bestyrelsen

TIL TOP