Årets største 2019

Art

Vægt

Fisker

Fangstplads

Billede

Dato

Aborre

1,315 kg

Vitalijus Ivanovas

Nakskov

Indrefjord

26/10

Aborre

Junior

Fladfisk

1,450 kg.

45 cm.

Jakob Brun

Langelandsbæltet

28/9

Gedde

7,900 kg

106 cm.

Michel Karlsson

Maribo Sø

10/11

Hornfisk

0,720 kg

72 cm

Børge Thorsen

Grønsund

18/5

Torsk

9,94 kg.

100 cm.

Tor Bentsen

Langelandsbæltet

7/4

Havørred

3,666 kg.

64 cm.

Jesper Andreasen

Møn

25/12

Multe

Tilmeldinger til årets største i 2019

20/1, Johnny Christiansen, Havørred, 2,000 kg. 60 cm. sydkysten
13/3, Vitalijus Ivanovas, Havørred, 2,750 kg. 66 cm. Urne Havn
23/3, Claus Rysse, Havørred, 3,025 kg. Albuen
7/4, Tor Bentsen, Torsk, 9,940 kg. 100 cm. Langelandsbæltet
18/5, Børge Thorsen, Hornfisk, 0,720 kg. 76 cm. Grønsund
28/9, Jakob Brun, Fladfisk, 1,450 kg. 45 cm. Langelandsbæltet
26/10 Vitalijus Ivanovas, Aborre, 1,315 kg. Nakskov Indrefjord
10/11, Michel Karlsson, 7,900 kg. 106 cm. Maribo sø
25/12, Jesper Andreasen, Havørred, 3,666 kg. 64 cm. Møn