Div. Regler.

Regler for fiskeri i
Nakskov Indrefjorden

1.
Fiskekortet er strengt personligt og skal medbringes under fiskeri og på forlangende forevises. Indehaveren hæfte for evt. skader han/hun forvolder.

2.
Alt fiskeri i Nakskov Indrefjord skal foregå med stang.

3.
Der må max. fiskes med 1 stang pr mand, med max. 2 kroge. Ophængere skal være bundet på enkel krog. Al ruskning er forbudt.

4.
Mindstemål for Aborre 25 cm, ål 35 cm, gedde 60 cm, fredet i april måned.

5.
Henkastning af fiskekroge, linerester, papir, flasker og lign, samt beskadigelse af træer er forbudt.

6.
Fiskekortet giver ret til fiskeri i Nakskov Indrefjord fra cementbroen ved Nybro til den gamle bro ved Rødbyvej (løbet). Alt fiskeri er forbudt i bassiner samt fra de to nævnte broer.

7.
Fiskeri stående i vandet må kun ske, hvor der ikke er sivbevoksning.

8.
Der må pr. dag kun hjemtages 10 Aborre, hvoraf maks. 2 stk. må være over 35 cm. Der må kun opbevares 10 fisk pr. mand. Alle fisk skal opbevares i eget net.

9.
Overtrædelse af overstående kan uden varsel medføre inddragelsen af fiskekortet af foreningens kontrollører. I øvrigt gælder foreningens love.

 

Ovenstående kort er over Nakskov Indrefjord.
Kortet viser hvor der må fiskes i Nakskov Indrefjord,
vær opmærksom på at det ikke er tilladt at fiske fra de tværgående broer, samt i søerne.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.


Tilmeldings regler for
ture og konkurrencer

1.
Gyldigt medlemskort skal forevises ved tilmelding/ombordstigning på alle ture og konkurrencer.

2.
Tilmelding til Havturene er bindende og skal ske senest 35 dage før turen afholdes. Tilmelding til andre ture er bindende og skal ske senest 14 dage før turen afholdes, hvis ikke andet er anført.

3.
Ved sygdom eller udeblivelse vil tur prisen blive opkrævet, hvis ikke pladsen er afsat til anden side, der kan ikke deltages på andre ture før dette er betalt.

4.
Ved Havmede ture sørger man selv for agn.

6.
Der må ikke overdrages fisk til andre deltagere, gældend fiskekvoter skal overholdes, fisk der ikke overholder mindstemålet skal straks genudsættes, fejlkrogede fisk deltager ikke i konkurrencen, der kan kun vindes en præmie pr. deltager, ved vægtlighed trækkes der lod om placeringen, ved tvivlsspørgsmål forbeholder turlederen sig ret til at afvise fisk/fiskeren ved indvejningen.

7.
Aldersgrænse på Fjord og Havture er 12 år, Weekend ture er 15 år, eller ifølge med en voksen, min. 18 år. Hvis ikke andet er anført.


Konkurrence regler for
Aborrekonkurrencer i
Nakskov Indrefjord

1.
Der må ikke fiskes før konkurrencen, og der må ikke reserveres fiskepladser ved henstilling af grej og lign, det er ikke tilladt at køre på cykel/knallert på stierne under konkurrencen.

2.
Kun en stang må være monteret, brug af fluestang er ikke tilladt.

3.
Alle former for ophængere, er forbudt. Ønsker man at fiske med enkeltkrogs agn, (maks. 2 kroge) monteres disse min. 50 cm. efter, et lod, (se skitse her under) dette gælder ikke ved brug af prop/flåd. Endegrejs agn må maks. være monteret med en trekrog.

4.
Fisk som er fejlkroget kan ikke deltage i konkurrencen og skal straks genudsættes.

5.
Det er op til den enkelte deltager, hvor mange fisk han/hun vil have indvejet, fisken skal være i live ved indvejningen, aflivede og døde fisk deltager ikke, der må ikke overdrages fisk il andre deltagere i konkurrencen.

6.
Der må fiskes fra strækningen fra Cementbroen til Rødbyvejsbroen.

7.
Der kan kun vindes en præmie pr. deltager. Ved vægtlighed trækkes der lod om placeringen.

8.
Der må maks. Hjemtages 10 Aborre med maks. 2 over 35 cm. Der må kun opbevares maks. 10 fisk pr. person. Alle fisk skal opbevares i eget net.

9.
Mindstemål, Aborre 25 cm, Gedde 60 cm, i øvrigt gælder foreningens love.

10.
Indveningen starter 30. min. før konkurrencen slutter, fisk der ikke er indvejet ved det angivende slut tidspunkt, deltager ikke i konkurrencen, ved tvivlsspørgsmål forbeholder turlederen sig ret til at afvise fisk ved indvejningen.


Konkurrenceregler for
tilmelding af fisk til årets største

1.
Følgende fisk kan tilmeldes til årets største fisk:
Aborre, 
Fladfisk, Gedde, Hornfisk, Torsk, Havørred, Multe
og Aborre for junior.

2.
Fiskens vægt er levende vægt (altså ikke renset) og skal være fanget i offentlige vande på Lolland Falster, Langeland eller Møn.

3.
Fisken skal være fanget på lystfisker mæssigvis og skal være kroget foran gællerne, der kan ikke tilmeldes fisk fanget i put and take vande.

4.
Fisken skal vejes og ind rapporteres af fangeren selv på foreningens hjemmeside under medlems rapporter, skriv:

1. Tilmelding til årets største.
2. Dato:
3. Fangerens navn:
4. Fiskens art:
5. Vægt:
6. Længde:
7. Fangst sted:
8. Vægtens fabrikat:
9. Navn på mindst et vidne:
10. Medsend mindst et målbart foto af fangeren og fisken:

Er disse punkter ikke indberettet vil tilmeldingen blive afvist.

5.
Fangstrapporten skal sendes via af foreningens hjemmeside under medlems rapporter eller på info@nsf-nakskov.dk og skal være foreningen i hænde senest 8 dage efter fangst dato.

6.
Der kan tilmeldes fisk i perioden fra d. 1/1 til d. 31/12.

7.
De største fisk præmieres med et gavekort med en værdi af 500,- kr. på foreningens generalforsamling, vinderne får skriftlig besked herom, præmier der ikke afhentes på generalforsamlingen tilfalder foreningen.

8.
Foreningen forbeholder sig ret til at offentliggøre billeder fra fangstrapporten.

9.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise tilmeldinger ved tvivlsspørgsmål.

10.
Der kan kun tilmeldes fisk via foreningens hjemmeside, under medlems rapporter eller på info@nsf-nakskov.dk
tilmeldingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage efter fangst dato.

 

Nye og opdateret te
Konkurrenceregler for tilmelding af fisk til årets største

Gælder fra d. 1. januar 2024

1.
Følgende fisk kan tilmeldes til årets største fisk:
Aborre, Fladfisk, Gedde, Hornfisk,*Torsk, Havørred,
og Aborre for junior.

*Torsk udgår pt. grundet fredning

2.
Fiskens vægt er levende vægt (altså ikke renset) og skal være fanget i offentlige vande på Lolland Falster, Langeland eller Møn.

3.
Fisken skal være fanget på lystfisker mæssigvis og skal være kroget foran gællerne, der kan ikke tilmeldes fisk fanget i put and take vande.

4.
Der kan tilmeldes fisk i perioden fra d. 1/1 til d. 31/12.

5.
De største fisk præmieres med et gavekort med en værdi af 500,- kr. på foreningens generalforsamling, vinderne får skriftlig besked herom,
præmier der ikke afhentes på generalforsamlingen tilfalder foreningen.

6.
Foreningen forbeholder sig ret til at offentliggøre billeder fra fangstrapporten.

7.
Fisken skal vejes og ind rapporteres af fangeren selv som følger.

1. Tilmelding til årets største.
2. Dato:
3. Fangerens navn:
4. Fiskens art:
5. Vægt:
6. Længde:
7. Fangst sted:
8. Vægtens fabrikat:
9. Medsend mindst et foto der viser fiskens vægt, et foto der viser fiskens længde i cm. og gerne et foto af fangeren med fisken.

8.
Der kan kun tilmeldes fisk via foreningens hjemmeside, under medlems rapporter eller på info@nsf-nakskov.dk
tilmeldingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage efter fangst dato.

8.
Er disse punkter ikke indberettet og overholdt, kan tilmeldingen blive afvist.

9.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise tilmeldinger ved tvivlsspørgsmål.

________________________________________

Årets Medlemsrapport 2024
NYT-NYT-NYT-NYT

For at øge interessen for foreeningens hjemmeside og gøre denne mere attraktiv, har vi valgt at lave denne lille konkurrence,
Årets Medlemsrapport, blandt jer medlemmer, så kom til tastaturet og lad os høre fra jer, håber i tager godt imod det nye.

Alle Medlems rapporter på foreningens hjemmeside får fremover tildelt et nummer inden for det pågældende år fra nr. 1 og frem efter, der vil så på Generalforsamlingen året efter, blive trukket lod om et Gavekort på 500,- kr. blandt alle opslag, reglerne er enkelte. 

1. Der kan sendes alle de opslag på foreningens hjemmeside, den enkelte ønsker, dog kun et opslag af samme fangst/fisketur,

2. Opslaget skal være fra en fisketur og skal indeholde, dato, sted, en kort tekst og mindst et biled, gerne flere, og skal være foreningen i hænde senest 8 dage efter tur/fangst dato. 

3. Lodtrækningen fortages på Generalforsamlingen af den valgte ordstyrer.

4. For at deltage i lodtrækningen skal den person der har indsendt opslaget være tilstede på Generalforsamlingen, er dette ikke tilfældet, går lodtrækningen vider, indtil en vinder er fundet, findes denne ikke, tilfalder præmien foreningen.

Gældende fra d. 1. januar 2024:

________________________________________

BEKENDTGØRELSER OM FISKERI PÅ
SJÆLLAND OG ØERNE
BEK nr 754 af 29/05/2020

Se bekendtgørelsen her 

 Særlige fredningsbælter – helårlige

  • 9.I Nakskov inderfjord er der fastsat et helårligt fredningsbælte, afgrænset ved 200 m fra slusen mod havnen (54° 49.682’ N, 11° 8.191’ Ø og 54° 49.724’ N, 11° 8.191’ Ø) og 100 m øst mod inderfjorden (54° 49.687’ N, 11° 8.470’ Ø og 54° 49.695’ N, 11° 8.480’ Ø), jf. bilag 6.
  • 14.Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 29. maj 2020

Mogens Jensen/ Nis Christensen

 

BEKENDTGØRELSER OM FISKERI PÅ
SJÆLLAND OG ØERNE
BEK nr 754 af 29/05/2020

Se bekendtgørelsen her .