Årets største 2012

Art

Vægt

Fisker

Fangstplads

Billede

Dato

Aborre
Junior

0,950Kg.

Daniel Henriksen

Inderfjorden

9/3

Aborre

1,225Kg

Lars Spure Hansen

Inderfjorden

21/10

Fladfisk

1,680 kg. 50 cm.

Jakob Brun

Langelandsbæltet

24/10

Gedde

10,55 kg
og målte 113

Mikkel Gregersen

Indrefjorden

28/11

Hornfisk

0,578 kg

Joachim Christiansen

Nakskov Fjord

15/3

Torsk

6,28 kg

Birger Arlnes

Langelands-
bæltet

19/8

Havørred

1,995Kg.

Claus Christiansen

31/3

Ål

0,940Kg.

Anton Jonassen

Inderfjorden

6/8