Generalforsamling 2021

Fredag d. 12. marts 2021:

Generalforsamling i klubben kl 19.00
Vejlegade 37, 4900 Nakskov

Som de foregående år efter generalforsamlingen byder vi på lidt at spise.
Man skal dog senest en uge før have meddelt i klubben eller til Søren om man ønsker at deltage i denne spisningen. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før.

Dagsorden ifølge lovene.

Vindere af årets største fisk vil på generalforsamlingen blive præmieret for deres fangst af, største Aborre, Havørred, Gedde, Torsk, Fladfisk, hornfisk, Multe og største Aborre for junior.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Her under ser i en fortegnelses over de Formænd, Kasserer og Sekretærer der har siddet i bestyrelsen for Nakskov Sportsfiskerforening  siden foreningens start i 1944 og til i dag.

Formand:
1944-1965: Johannes Madsen
1965-1967: Bent Jørgensen
1967-1973: Christian Nielsen
1973-1977: Bjarne Badenski
1977-1978: Verner Møller
1978-1982: Ole Christiansen
1982-1990: Verner Møller
1990-1998: Finn Christensen
1998-2001: Verner Møller
2001-2004: Jørgen Henriksen
2004 >>>>: Søren Andersen
Kasserer:
1944-1952: A. Petersen
1952-1954: Eigil Larsen
1954-1963: Preben Larsen
1963-1965: Svend Poulsen
1965-1968: Aage Kock Hansen
1968-1970: Jørn Rohmann
1970-1974: Evin Friis
1974-1976: Svend Erik Hansen
1976-1977: Per Bergstrøm
1977-1978: Kirsten Bergstrøm
1978-1983: Søren Petersen
1983-1987: Svend Erik Hansen
1987-1989: Birgit Larsen
1989-1997: Kehn Christiansen
1997-1998: Bjarne Jacobsen
1998-1999: Søren Petersen
1999-2005: Jørgen Skafte Hansen
2005-2009: Martin Andersen
2009-2011: Annelis Wæver
2011-2017: Claus Christiansen
2017>>>>: Søren Andersen
Sekretærer:
1944-1955: Knud Beck Jensen
1955-1963: Knud Buck Jensen
1963-1965: Børge Thomsen
1965-1973: Allan Knarreborg
1973-1975: Kurt Rasmussen
1975-1977: H.C. Rasmussen
1977-1978: Arne Henriksen
1978-1978: Keld Bagger
1978-1980: Lars Spure Hansen
1980-1982: Verner Møller
1982-1996: Bent Henriksen
1996-2000: Stig Petersen
2000-2006: Allan Frederiksen
2006-xxxx : Kim Rene Jensen
2008-2012: Brian Lund
2012 >>>>: Jakob Brun/Søren Andersen