Generalforsamling 2019

Fredag d. 15. marts 2019:

Generalforsamling i klubben kl 19.00

Som de foregående år efter generalforsamlingen byder vi på lidt at spise i foreningens lokaler vejlegade 37.

Man skal dog senest en uge før have meddelt i klubben eller til Søren om man ønsker at deltage i denne spisningen. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før.

Dagsorden ifølge lovene.

Vindere af årets største fisk vil på generalforsamlingen blive præmieret for deres fangst af, største Aborre, Havørred, Gedde, Torsk, Fladfisk, hornfisk, Multe og største Aborre for junior.