Generalforsamling 2024

 

Husk tilmelding….
Fredag d. 8. marts 2024
Generalforsamling i klubben kl. 19.00
Vejlegade 37, 4900 Nakskov
Gratis deltagelse….

Som de foregående år, byder vi på lidt at spise efter generalforsamlingen.

Man skal dog senest en uge før have meddelt til Søren på tlf./sms
50 49 51 06 om man ønsker at deltage i denne spisningen. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 21 dage før.

Dagsorden ifølge lovene.

Vindere af årets største fisk vil på generalforsamlingen blive præmieret for deres fangst af, største Aborre, Havørred, Gedde, Torsk, Fladfisk, Hornfisk, Multe og største Aborre for junior.

 

Her under ses en fortegnelses over de Formænd, Kasserer og Sekretærer der har siddet i bestyrelsen for
Nakskov Sportsfiskerforening  siden foreningens
start i 1944 og frem til i dag.

Formand:
1. 1944-1965: Johannes Madsen
2. 1965-1967: Bent Jørgensen
3. 1967-1973: Christian Nielsen
4. 1973-1977: Bjarne Badenski
5. 1977-1978: Verner Møller
6. 1978-1982: Ole Christiansen
7. 1982-1990: Verner Møller
8. 1990-1998: Finn Christensen
9. 1998-2001: Verner Møller
10. 2001-2004: Jørgen Henriksen
11. 2004 >>>>: Søren Andersen
Kasserer:
1. 1944-1952: A. Petersen
2. 1952-1954: Eigil Larsen
3. 1954-1963: Preben Larsen
4. 1963-1965: Svend Poulsen
5. 1965-1968: Aage Kock Hansen
6. 1968-1970: Jørn Rohmann
7. 1970-1974: Evin Friis
8. 1974-1976: Svend Erik Hansen
9. 1976-1977: Per Bergstrøm
10. 1977-1978: Kirsten Bergstrøm
11. 1978-1983: Søren Petersen
12. 1983-1987: Svend Erik Hansen
13. 1987-1989: Birgit Larsen
14. 1989-1997: Kiehn Christiansen
15. 1997-1998: Bjarne Jacobsen
16. 1998-1999: Søren Petersen
17. 1999-2005: Jørgen Skafte Hansen
18. 2005-2009: Martin Andersen
19. 2009-2011: Annelis Wæver
20. 2011-2017: Claus Christiansen
21. 2017>>>>: Søren Andersen
Sekretærer:
1. 1944-1955: Knud Beck Jensen
2. 1955-1963: Knud Buck Jensen
3. 1963-1965: Børge Thomsen
4. 1965-1973: Allan Knarreborg
5. 1973-1975: Kurt Rasmussen
6. 1975-1977: H.C. Rasmussen
7. 1977-1978: Arne Henriksen
8. 1978-1978: Keld Bagger
9. 1978-1980: Lars Spure Hansen
10. 1980-1982: Verner Møller
11. 1982-1996: Bent Henriksen
12. 1996-2000: Stig Petersen
13. 2000-2006: Allan Frederiksen
14. 2006-xxxx : Kim Rene Jensen
15. 2008-2012: Brian Lund
16. 2012 >>>>: Jakob Brun/Søren Andersen