ÅRETS STØRSTE 2016

Art

Vægt

Fisker

Fangstplads

Billede

Dato

Aborre

1,369 kg.

46 cm.

Michael Christiansen

“Miller”

Nakskov Indrefjord

13/4

Aborre

Junior

Pt. ingen tilmeldt

Fladfisk

2,00 kg.
44 cm.

Jakob Brun

Langelandsbæltet

23/9

Gedde

8,7 kg.

106 cm.

Johnny Christiansen

Stege Bugt

2/10

Hornfisk

0,750 kg.

77 cm

Jakob Brun

Langelandsbæltet

11/9

Torsk

3,58 kg.

73 cm.

Jakob Brun

Langelandsbæltet

29/12

Havørred

   3,836kg.

71 cm.

Hans Henrik Rej

“Hansi”

Frederiksdal

5/3

Multe

Pt. ingen tilmeldt

Tilmeldninger til årets største i 2016

d. 13/2, Søren Andersen, Havørred, 1,8 kg./58 cm. Torrig Vig.

d. 5/3, Hans Henrik Rej “hansi”, Havørred, 3,836 kg./71 cm. Frederiksdal.

d. 13/4, Michael Christiansen “Miller”, Aborre, 1,369 kg./46 cm. Nakskov Indrefjord.

d. 16/4, Jakob Brun, Hornfisk, 0,660 kg./77 cm. Nakskov Fjord.

d. 11/9, Jakob Brun, Hornfisk, 0,750 kg./77 cm. Langelandsbæltet.

d. 23/9, Jakob Brun, Fladfisk, 2,00 kg./44 cm. Langelandsbæltet.

d. 2/10, Johnny Christiansen, Gedde, 8,6 kg./104 cm. Stege Bugt.

d. 29/12, Jakob Brun, Torsk, 3,58 kg./73 cm. Langelandsbæltet.