Årets største 2013

Art

Vægt

Fisker

Fangstplads

Billede

Dato

Aborre
Junior

1,183kg.

Benjamin Madsen

Indrefjorden

20/10

Aborre

1,621kg.

Johnny Gnags

Nakskov Havn

22/8

Fladfisk

0,851kg.

Jakob Brun

Langelandsbæltet

29/9

Gedde

pt. ingen tilmeldte fisk

Hornfisk

0,930kg.

Harry Steen

Ukendt placering

Torsk

14,85kg.

Brian Jørgensen

Langelandsbæltet

14/4

Havørred

2,255kg.

Allan Frederiksen

Kysten

13/4