Information

Her finder du praktiske oplysninger omkring klubben.
Brug underpunkterne i menu´en til venstre for at finde det du søger.

Pressemeddelelse, Ny bruger overenskomst for Nakskov Indrefjord.

Nakskov Sportsfiskerforening har i samarbejde med Lolland Kommune indgået en ny bruger overenskomst for fiskeretten i Nakskov Indrefjord, overenskomsten løber fra i år 2015 og frem til år 2025, foreningen har dog i samarbejde med kommunen tidligere haft fiskeretten i Nakskov Indrefjord, nærmere bestemt siden 1944, hvor foreningen netop opstod omkring fiskeriet i Nakskov Indrefjord, af nyt i den netop indgået aftale kan nævnes at de fem fiske broer i Nakskov Indrefjord vil blive sat i stand af Lolland Kommune og herefter overtager Nakskov Sportsfiskerforening så vedligeholdelsespligten fremover for disse.

Lolland Kommune har i forbindelse med den nye brugeroverenskomst også tildelt Nakskov Sportsfiskerforening fiskeretten på det forreste stykke ved Nybro, nærmere bestemt fra sluserne og ned til den gamle cement bro der går over til cirkuspladsen, der med har foreningen i dag fiskeretten over hele løbet i Nakskov Indrefjord fra sluserne og ud til den gamle bane bro ved Rødbyvej.

Foreningen har dog valgt at lukke fiskeriet på det forreste stykket ved Nybro, på grund af det store fiskepres samt det voldsomme overfiskeri fiskeri der de senere år har fundet sted på de mange Aborre der skal ind i fjorden, foreningen håber dermed at kunne opbygge et bæredygtigt Aborrefiskeri i Nakskov Indrefjord ved at komme det kendte flaskehals problem til livs, stykket hvor fiskene skal igennem er et meget smalt og lavt stykke vand lige efter sluserne inden de kan komme ind i selv ved fjorden for bla. at gyde, det skal nævnes at foreningen altid har haft stor fokus og omsorg på de mange Aborre der hvert år gyder i Nakskov Indrefjord, og der med sikre at der kommer nye generationer af Aborre til vore vande, der her er bla. tale om at foreningen som den første og muligvis den eneste i landet siden 1966 har haft et mindste mål på Aborre i ferskvand på 25 cm. selv om der i resten af landet ikke har været et mindste mål på Aborre i ferskvand, samtidig har foreningen siden 1980 også haft en fangst begrænsning på Aborre i Nakskov Indrefjord, her må man max hjemtage 10 Aborre om dagen med pr person med max 2 over 35 cm.

For at opretholde en bæredygtigt bestand af Aborre vil foreningen i dette foråret ikke afholde Aborre Konkurrencer i Nakskov Indrefjord, da man mener at Aborrerne skal have fred til at komme ind og gyde, så man kan få bestanden op igen og sikre en bæredygtig bestand af Aborre på Nakskov Fjord og i selv ved Nakskov Indrefjord.

Lukningen af fiskeriet på stykket ved Nybro er i samarbejde med Lolland Kommune og Nakskov Sportsfiskerforening blevet synligt skiltet og vil i hverdagen blive kontrolleret af foreningens Fiskeri kontroller.