Kystkonkurrence d. 29. oktober 2023

Kystkonkurrence d. 29. oktober 2023

På en regnfuld, lidt forblæst efterårsdag og med uret stillet tilbage til vintertid, afholdte Nakskov Sportsfiskerforening gratis efterårets Kystkonkurrence efter Havørred. Der var 15 mand der gjorde brug af tilbuddet, og der blev for det meste fiskede på de vest vente kyster, hvor der søndagen igennem blev landet godt 10 Havørred, hvilket må siges at være helt i orden, dog var de fleste under målet, som alle fik deres frihed igen, til indvejningen var der kun fisk som kom på vægten, der viste 1,738 kg. hvilket indbragte Mads Larsen første præmien, alt imens der på behørig vis, blev hygget ved grille i klubbens baggård hen over eftermiddagen, hvor de to ukronede Ringridderkonger, Mads og Per havde tændt op i grillen, til en hyggelig afslutning på konkurrencen.

Dagens vindere blev. 1. pr. Mads Larsen, med en Havørred på 1,738 kg.

  • : Formanden

LAKSEN på land.

LAKSEN på land.

Det gode men også gamle skib LAKSEN, som har været i foreningens eje siden 1968, er igen taget på land, fredag d. 27. oktober blev Laksen taget på land for vinteren, og efter godt 20 ture på vandet, og med masser af Hornfisk, Fladfisk men også Havørred ombord i gennem foråret, sommeren og henover efteråret 2023, var det vist også ved at være hårdt tiltrængt for det gamle skib, der trængte til at få rengjort bunden, renset skruen, skiftet olie og få bragt træværket i vinterhi, så den igen kan blive klar gjort til en ny sæson i 2024.

TAK FOR EN GOD SÆSON OG SOM ALTID, STORT TAK TIL ALLE DER HAR VÆRET MED TIL AT HOLDE LAKSEN SEJLENE I 2023,
VI SES TIL FORÅRET 2024. KNÆK OG BRÆK.

  • : Formanden

Fladfisketur d. 22. oktober 2023

Fladfisketur d. 22. oktober 2023

Grundet stormfloden og det meget højvande der havde været i dagene op til, blev turen på anbefaling af skipper og i samråd med foreningens turleder aflyst, næste Havtur er d. 30. december, hvor Nytårs Torsken skal fanges, nok for sidste gang, grundet de nye fredninger, så få luftet pirke grejet en sidste gang, der er stadig få ledige pladser.

  • : Formanden

Klubmesterskab i havfiskeri 2023

Søndag d. 24/9 2023 afholdte Nakskov sportsfiskerforening årets første fladfisketur på Langelandsbæltet. Turen var samtidig det årlige klubmesterskab i havfiskeri. På turen der blev sejlet fra Langø med det gode skib Drost var der 12 deltagere. Dagens fiskeri startede på Lollandssiden, men måtte hurtigt opgives pga. for kraftig strøm. Der blev derfor søgt andre græsgange, og lykken blev prøvet over under Langelands kyst, i håb om at strømmen var mere medgørlig og fiskeriet bedre der. Det hjalp en hel del på fiskeriet at skifte plads, og der begyndte langsomt at komme fisk i kurvene hos deltagerne. Det skal dog siges at gennemsnitsstørrelsen for fladfisk i Langelandsbæltet er bekymrende lille efterhånden, og mange af dem der blev fanget, som var store nok i længden, var papirstynde, og blev derfor genudsat, pga. den ringe spiseværdi.
Dagens resultat blev derfor kun 48 fladfisk med i havn til de 12 deltagere.
Dagens tre største fisk blev fanget af følgende:

1. Allan Hartkopp 0,444kg.
2. Brian Due 0,426kg.
3. Brian Jørgensen 0,334kg.

  • : Jakob Brun

Klubmesterskab i Aborrefiskeri d. 15. oktober 2023

Klubmesterskab i Aborrefiskeri d. 15. oktober 2023 søndag d. 15 oktober havde foreningen valgt at afholde årets klubmesterskab i Aborrefiskeri, det blev en kold og ikke mindst en stormfuld efterårsdag for de 19 medlemmer der havde tilmeldt sig på forhånd, konkurrencen starte præcis kl. 9.00 og de nyslåede pladser i Nakskov Indrefjord blev hurtigt spottet af deltagerne, efter kun 10 min. fiskeri var der allerede melding om store fisk, det viste sig at være Simon der havde fanget en rigtig flot suder, den havde klokkerent taget hans spinder, hvilket ikke er helt almenligt, fisken var godt kroget med to kroge i undermunden så en krog løsner tang måtte til, den flotte Suder blev vejet, desværre ikke målt og vægten viste 2,66 kg. fisken blev straks der efter nænsom genudsat, det er mange år siden foreningen sidst har set Suder på land i Indrefjorden hvilket var lidt mere almindeligt før i tiden, så en glædelig overraskelse at se suder i Nakskov Indrefjord igen, desværre talte Simons Suder ikke med i konkurrencen da det jo var en Aborre konkurrence, men ellers blev der fisket ihærdigt af alle mand gennem dagen, selv formanden havde snøren i vandet, men lige lidt hjælp det, der var ingen Aborre at spotte, lidt underligt da flere af deltagere ellers havde ligget i træningslejer i Indrefjorden, i ugerene op til konkurrencen, hvor de har fanget en del Aborre med flere flotte fisk imellem, men det var ikke i dag pokalen skulle afsættes, så Simons Flotte Suder på 2,66 kg. blev dagen eneste fisk på land, ellers blev konkurrencen på behørig vis blev afsluttet med lidt hygge grill, som i stormvejret måtte søge tilflugt i det gamle ishus der i dagens anledning var pyntet op til Halloween, med masser af spindelvæv og med kæmpe store edderkopper… scerry…creepy…Halloween… God Efterårsferie til alle…

Foto: GittesFoto

  • : Formanden

Weekend tur til Møn d. 5 – 8 oktober 2023

Foreningens traditionsrige efterårs tur gik denne gang til Møn, i weekenden 5. til 8. oktober, det var 31 gang vi gæstede Møn, 8 mand deltog og nød en forlænget hyggelig weekend på Møn, som var iklædt de flotte efterårs farver, med store træk af Rovfugle og flokke med Traner på op mod 75-100 fugle der var på vej sydover, ild i pejsen, og deltagers gode humør, så fik alle en fantastisk weekend.

Desværre var vi som oftest før ramt af hård vind op til 14 Ms. den første dag og med en vandudskiftning fra – 70cm. til + 80cm. der bragte en del ålegræs, samt masser rødt fedtemøg med sig, der blev dog fundet læ og og roligt vand, så fiskeriet kunne komme i gang, på anden dagen løjet vind af og vi kunne nu fiske lige nedenfor vores sommerhus, stadig forfulgt af højvande, ålegræs og masse af rødt fedtemøg i strand skyllet, så helt optimalt blev fiskeriet aldrig, der blev dog alligevel henover weekenden fanget 10 til 12 Havørred, inkl. en del små fisk, kun en enkelt Havørred måtte med hjem til fryseren, den blev fanget af Christian Berg.

Der blev som altid hygget i det skønne sommerhus, foran brændeovnens dejlige varme, og i gode venners lag, sammen med lidt godt til ganen og maven, i år havde Jakob taget pølse komfuret med, så om torsdagen stod den på grillpølser, koldkartoffelsalat osv. om fredagen, Karbonader med grønærter og nu med kartofler til, og til sidst om lørdagen på Bøf Bearnaise m. bløde løg, herefter Irsk Kaffe, Gin Hass og Jakobs Drømme kage med dobbelt topping, samt masser af god musik, og ikke mindst en masse hyggelig snak, med løgn historier fra de varmelande, alt sammen lige til at sove rigtig godt på, og jo, igen en god og hyggelig Weekendtur på Møn, i gode venners lag ; )

TAK TIL ALLE FOR EN DEJLIG TUR.

Husk! sæt kryds i kalenderen, eller tilmeld dig allerede nu…  til næste års weekendture, der går til Langeland, d 14-17. marts 2024 og d. 3-6. oktober 2024, Tilmeldingen er åben…..

  • : Formanden

Hornfisketur på Nakskov Fjord.

Den årlige Hornfisketur på Nakskov Fjord måtte desværre aflyses pga. For kraftig blæst.

  • : Jakob Brun

God fangst i Nakskov Indrefjord.

God fangst i Nakskov Indrefjord.

Så blev der igen samlet skrald samme i Nakskov Indrefjord, i forbindelse med Hold Lolland Ren samlede Nakskov Sportsfiskerforening skrald i Nakskov Indrefjord, 9 mand og 3 friske piger var mødt op for at give foreningen en hjælpende hånd med dette, og der blev samlet hvad der svare til 3 fyldte skralde sække, det må siges at være en god fangst, stort tak til alle de fremmødte for en god indsats.

  • : Formanden

LAKSEN ER TILBAGE !

LAKSEN ER TILBAGE !
Ja så er det gode skib LAKSEN tilbage i sit rette element.

Nakskov Sportsfiskerforenings medlemmer kan igen i år glæde sig til en gratis fisketur og sejltur på Nakskov fjord, i foreningens gode skib ”LAKSEN” der igen er klar til udlejning.

”LAKSEN” kan lejes gratis af alle medlemmer der er fyldt 18 år og har foreningens kursus i brug af ” LAKSEN”.

For nye brugere kontaktes, Søren Andersen på tlf. 50 49 51 06, angående Instruktions kursus i brug af ”LAKSEN”

Ønsker man at gøre brug af skibet, og booke sig ind, kontaktes Henrik Petersen, Green´s Autodele, Marienlystvej 19, 4900 Nakskov, Tlf. 54 95 15 30 i almindelig åbnings tid.

  • : Formanden

Pirketur på Langelandsbæltet med Drost.

Søndag d. 23/4. 2023 Afholdte Nakskov Sportsfiskerforening årets første pirketur på Langelandsbæltet. Turen blev som noget nyt sejlet med skibet Drost fra Langø, med Mikael bag roret. På turen var der 10 deltagere, 6 mand fra NSF og 4 ikke medlemmer, der havde lyst til at tage med ud og prøve kræfter med det til tider udfordrende torskefiskeri. Der blev fra morgenstunden besluttet at prøve lykken på nogen af de mange vrag der ligger i det sydlige Langelandsbælt. Det virkede umildbart som en god beslutning, da der på det første vrag blev fanget fint med pæne torsk. Men vragende der blev besøgt resten af dagen, holdte desværre ingen, eller kun meget små fisk. Dagens resultat blev derfor kun 6 torsk med hjem til de 10 deltagere på turen.

Dagens tre største torsk blev fanget af følgende:
1. Tor Bentsen 3,99kg.
2. Jakob Brun 2,92kg.
3. Lisbeth Jantzen 2,32kg.

  • : Jakob Brun