Klubmesterskab i havfiskeri 2021

Søndag d. 13/6-2021 afholdte Nakskov sportsfiskerforening klubmesterskab i havfiskeri. Turen blev sejlet fra Langø med 12 deltagere ombord, med det gode skibet Amigo. Allerede fra morgenstunden stod det klart, at det nok ikke ville blive nogen let opgave at få torsk på dækket for deltagerne. En frisk vind fra vest gav pænt med bølgegang på turen over Langelandsbæltet, og en ekstremt kraftig strøm på op til 4,2mil det meste af dagen gjorde bestemt ikke betingelserne nemmere. Der blev forsøgt på mange forskellige pladser i løbet af dagen, men billedet var det samme hver gang, meget småt med fisk, og store problemer med at nå ned til bunden, når der blev fisket på mere end 25-30meter vand. Dagens resultat blev derfor også kun 9 torsk med i havn til deltagerne. Det positive var dog, at gennemsnitsstørrelsen på torskene var fin.
Dagens tre største fisk blev fanget af følgende:
1. Klubmester 2021: Per Flugt, 6,36 kg.
2. Jakob Brun 4,45 kg.
3. Allan Hartkopp 4,27 kg.

  • : Jakob Brun

Pirketur på Langelandsbæltet med Amigo.

Søndag d. 9/5. 2021 afholdte Nakskov Sportsfiskerforening igen pirketur på Langelandsbæltet. Turen blev som altid sejlet fra Langø, med det gode skib Amigo. Vejrudsigten havde op til turen lovet en hel del vind, men den lagde sig heldigvis hurtigt i løbet af formiddagen. De 12 deltagere kunne således nyde et særdeles flot og solrigt forårsvejr på turen. Fiskeriet foregik også denne gang i det sydlige Langelandsbælt, dog på lidt lavere vand end sidst. Der blev fanget jævne godt med fisk frem til middag, hvor fiskeriet ligesom døde lidt ud. Specielt dem der forsøgte sig med kastegrejet havde fint fiskeri. Desværre var gennemsnitsstørrelsen på fiskene ikke særlig stor, så der blev genudsat rigtig mange i løbet af dagen. Dagens resultat blev 30 torsk med i havn til deltagerne. Dagens tre største fisk blev fanget af følgende: 1. Jakob Brun 2,20kg. 2. Mads Larsen 1,88kg. 3. Henning Andreasen 1,50kg.

  • : Jakob Brun

Hornfisketur på Nakskov Fjord 2021

Søndag d. 1/5 2021 Afholdte Nakskov Sportsfisker Forening den årlige Hornfisketur på Nakskov Fjord. På turen var der 14 deltagere fordelt på 7 både. Kl. 8.00 gik starten fra Nakskov Havn. Formiddagens fiskeri forløb stille og roligt, med hornfisk til alle mand. Kl. 12.00 var der aftalt fælles spisning på altid hyggelige Vejlø. Menuen var som altid det sikre hit blandt deltagerne, nemlig grillpølser med alt hvad der dertil hører. Efter middag fortsatte fiskeriet atter med fine fangster indtil Kl. 16.00 hvor bådene igen skulle være i havn. Der blev i alt fanget cirka 160 Hornfisk og 2 Havørred af de 14 deltagere.
Dagens tre største Hornfisk blev fanget af følgende:
1. Henrik Mattsson. 0,736kg.
2. Morten Hansen. 0,702kg.
3. Bjarne Nielsen 0,698kg.

  • : Jakob Brun

Pirketur på Langelandsbæltet.

Søndag d. 25/4-2021 Afholdte Nakskov Sportsfiskerforening pirketur på Langelandsbæltet. Turen blev sejlet fra Langø med Amigo med 12 deltagere ombord. Da der dagene op til turen ikke var de store meldinger om godt fiskeri, blev der prøvet på et par af de mange vrag i det sydlige Langelandsbælt. Det forløb dog uden det helt store held for deltagerne, så der blev i stedet for søgt efter buler længere oppe i bæltet, desværre også med sparsomt resultat. Dagens resultat blev derfor kun 13 torsk med i havn til de 12 deltagere. Dagens tre største fisk blev fanget af følgende: 1. Allan Hartkopp. 3,56kg. 2. Tor Bentsen. 3,08kg. 3. Jesper Andreasen. 2,47kg.

  • : Jakob Brun

LAKSEN ER TILBAGE !

LAKSEN ER TILBAGE !
Ja så er LAKSEN tilbage igen i sit rette element, efter at have stået i hi siden efteråret 2018, er foreningens gode skib LAKSEN langt om længe nu blevet klar gjort, motoren er blevet gennemgået, spændt efter og div. små ting er blevet udskiftet, dermed skulle skibet nu være klar til en ny sæson.
Stort TAK til alle dem der igen i år har muliggjort at få Laksen på vandet.

For instruktions kursus kontaktes Søren Andersen på tlf.50 49 51 06

Udlejning forgård som sædvanlig fra Mertz Jagt & fritid, fra d. 4. maj

Bestyrelsen ønsker LAKSEN og dens burgere” KNÆK OG BRÆK”

  • : Formanden

Corona venligt, Klubmesterskab i Kystfiskeri d. 20-21. marts 2021.

Corona venligt, Klubmesterskab i Kystfiskeri d. 20-21. marts 2021.

Nakskov Sportsfiskerforening afholdte i weekenden 20-21. marts det årlige Klubmesterskab i Kystfiskeri, klubmesterskabet der sidste år blev aflyst grundet Corona, blev i år afviklet i en Corona venlig udgave, med tilmelding og betaling online, med indvejning og samlings sted i klubbens baggård under åben himmel, så forsamlings forbuddet kunne overholdes, samtidig med var det efter hånden store samlingspunkt efter konkurrencen gennem flere år, nemlig grillen med de mange grill pølser til turens sultende deltagere, også blevet aflyst, så helt igennem et Corona venligt klubmesterskab.

Trods Corona restriktioner var der alligevel 20 mand der havde tilmeldt sig til weekendens konkurrence, og der blev der også gået til den, med fiskeri på det meste af Lolland og Falster, desværre viste vejret sig ikke helt fra sin gode side, idet det blæste en del og var på tidspunkter rimeligt koldt, alligevel blev der fanget en 10 til 15 Havørred hen over weekenden, desværre med mange småfisk iblandt og kun 2 fisk nåede til indvejningen.
Konkurrencen blev afsluttet med præmieoverrækkelse i klubbens baggård, i år uden den store festivitas, men vi kommer igen til næste år.

KNÆK OG BRÆK

Klubmester i Kystfiskeri 2021 blev:

1. Præmie: Claus Rysse Christiansen med en Havørred på 2,9 kg.
2. Præmie: Klaus Balch med en Havørred på 0,948 kg.

  • : Formanden

Nytårstorsk d. 29. december 2020

Tirsdag d.29/12. Det herrens år 2020 afholdte Nakskov Sportsfiskerforening vanen tro den årlige nytårstorsketur på Langelandsbæltet. Turen blev sejlet fra Langø, i et super flot og stille december vejr med det gode skib M/S Amigo, med Henrik Agner ved roret. Dagens fiskeri startede på et par vrag i det sydlige Langelandsbælt. Allerede i første stop kom der fisk ombord til deltagerne. De næste par timer gik fiskeriet slag i slag på de to vrag. Derefter blev der søgt efter lidt torskebuler på vejen op igennem Langelandsbæltet. Det lykkedes sørme for skipper at finde et par fine buler at fiske på, i et ellers meget garnfyldt Langelandsbælt. Og der kom igen fine nytårstorsk i kurvene til deltagerne. Dagens resultat efter 7 timer på havet, blev 33 fine nytårstorsk med i havn til deltagerne.
Dagens tre største fisk blev fanget af følgende:
1. Tor Bentsen 3,76kg.
2. Claus Christiansen 3,59kg.
3. Christian Nielsen 3,54kg.

  • : Jakob Brun

Fladfisketur på Langelandsbæltet. 11. november 2020

Søndag d. 11/10. 2020 Afholdte Nakskov Sportsfiskerforening fladfisketur på Langelandsbæltet. Turen blev også denne gang sejlet fra Langø med skibet Amigo, med 12 deltagere ombord. Vejret på turen var bestemt ikke det bedste, hvilket også afspejlede sig i fiskeriet. En frisk vind fra Syd/Sydvest, samt strøm fra Nord gav store bølger og vanskelige forhold for deltagerne. Dagens sparsomme resultat blev kun 61 fladfisk med i havn til de 12 mand.
Dagens tre største fisk blev fanget af følgende:
1. Jesper Andreasen 696gr.
2. Brian Jørgensen 634gr.
3. Allan Hartkopp 608gr.

  • : Jakob Brun

Klubmesterskab i Havfiskeri 27. september 2020

Søndag d. 27/9. 2020 afholdte Nakskov Sportsfiskerforening årets første fladfisketur på Langelandsbæltet. Turen var blevet ændret fra en Alm. Fladfisketur til at deltagerne nu skulle fiske om at blive klubmester i havfiskeri 2020. Da den planlagte klubmestertur i juni desværre måtte aflyses Pga. Corona virussen. Turen blev denne gang sejlet med skibet Amigo fra Langø. På turen var der 12 deltagere, der alle nød det flotte efterårsvejr dagen bød på, Langelandsbæltet lå faktisk spejlblankt det meste af dagen. Fangsten af fladfisk var jævnt fordelt over hele dagen. Der blev dog fanget rigtig mange småfladfisk under mindstemålet, der naturligvis staks fik deres frihed igen, samt store mængder Hvillinger der gjorde et stort indhug i deltagernes børsteorm. Dagens resultat blev 108 fladfisk med hjem til stegepanderne for de 12 deltagere. Dagens tre største fisk blev fanget af følgende:
1. Jakob Brun 774gr. Klubmester i Havfiskeri 2020
2. Henning Andreasen 740gr.
3. Tor Bentsen 692gr.

  • : Jakob Brun

Coronavirus/COVID 19 ref.

En kort beskrivelse af foreningens aktiviteter de første 8 måneder I 2020, de første par nye klubaftner som nu bliver afholdt den første torsdag i måneden var rimeligt godt besøgt, hvilket vi håber vil forsætte fremover når vi engang lukker op igen, den første buletur fra Bagenkop efter stor Torsken d. 16/2 som mange havde set frem til, blev desværre aflyst på grund af dårligt vejr, til gengæld fik vi foreningens nye hjemmeside op at køre, og vi fik lavet de sidste rettelser, vi håber i kan bruge den, det var faktisk et større stykke arbejde en man lige havde forventet sig, men i marts måned lykkedes det og vi gik live som man siger, og nu køre den, ja marts måned, marts måned hvor Coronavirussen/COVID 19 brød ud og lukke Danmark ned, vi i bestyrelsen for Nakskov sportsfiskerforening besluttede derfor på grund af dette, samt Lolland Kommunes anbefalinger om at man som forening skulle aflyser alle aktiviteter og arrangementer uanset antal deltagere, at aflyste understående arrangementer, hvilket var og er en trist beslutning, vi ikke er stolte af, men en nødvendig beslutning, det skal nævnes at Nakskov Torskefestival gennem de 68 år den har været afviklet, kun har været aflyst en gang før nemlig i 1981 på grund af dårligt vejr, så en sommer uden Nakskov Torskefestival er noget nyt for foreningen og bestyrelsen.

Følgende aktiviteter og arrangementer blev aflyst!

13. marts: Generalforsamling i klubben

15. marts: Pirke med Amigo sejles fra Onsevig

21-22. marts: Klubmesterskab i Kystfiskeri 24. marts: Bestyrelses møde

26-29. marts: Weekendtur til Møn

2. april: Klubaften

22. april: Instruktion kursus i brug af LAKSEN

26. april: Pirketur med Amigo sejles fra Onsevig

2. maj, lørdag: Hornfisketur på Nakskov fjord

14. maj: Klubaften, sommer afslutning

14. juni: Klubmesterskab i Havfiskeri

23. august: Nakskov Torskefestival 2020

VI KOMMER IGEN PÅ DEN ANDEN SIDE.

Bestyrelsen

  • : Formanden