Abborrekonkurrence – 25/11-2007

Nakskov Sportsfiskerforening afholdte aborrekonkurrence i Nakskov Indrefjord søndag d. 25-11-2007, hvor der blev fisket fra kl.9.00 til kl.12.00.Der var kun 7 deltagere som mødte op til konkurrencen, de trodsede vejret,da det blæste lige på tværs af Indrefjorden. Deltagere opgav at fiske i løbet af konkurrencen, der var kun en deltager, der holdt ud til konkurrencen var slut. Bidelysten hos aborrerne var skuffende, idet der under konkurrencen, ikke blev fanget en eneste aborre.

29. november 2007 af: Jimmy Christoffersen

Aborrekonkurrence klubmester. – 11/11-2007

Nakskov Sportsfiskerforening afholdte årets klubmesterskab i aborrefiskeri i Nakskov Indrefjord søndag d. 11-11-2007, hvor der blev fisket fra kl.9.00 til kl.14.00.

Der var i alt 10 deltagere, der deltog i konkurrencen, i det pæne efterårsvejr. Der var slet ikke nogen juniorer der var mødt op til klubmesterskabet, dette syntes Nakskov Sportsfiskerforening var meget skuffende. Om det var det var den ringe tilslutning, der havde indflydelse på fiskeriet vides ikke, men der blev ikke blev fanget mange aborrer i denne konkurrence. Den der var så heldig at få fanget præmiefisken fangede alle 3 aborrer, som blev fanget under mesterskabskonkurrencen. Der blev fanget 4 gedder under konkurrencen, hvor den største var 60 cm. lang.
Den heldige vinder var.

Johnny Hansen med en aborre på 424 g, som indløste en pokal samt et gavekort på 500 kr.

Billede: Jonny hansen med sin aborre, vandrepokal, pokal til ejendom samt gavekort.

12. november 2007 af: Jimmy Christoffersen

Havmedetur – 21-10-2007

Det var et forventningsfuldt hold sportsfiskere der tidligt søndag morgen gik ombord på det gode skib Skjold i Onsevig. Eftersom den foregående fladfisketur og alle fladfisketure i 2006 måtte aflyses pga. dårligt vejr, var alle mand “sultne” efter fladfisk. Heldigvis var vejret denne dag med deltagerne og fiskenes bidelyst fejlede bestemt heller ikke noget, den ene fladfisk efter den anden måtte bide i dørken og sådan fortsatte det dagen igennem. Da Skjold igen lagde til kaj i Onsevig, havde de 11 Sportsfiskere tilsammen 194 stk.fladfisk i kurvene! hvilket må siges at være et flot resultat.
De tre største fisk og vindere af præmier blev følgende.

1. 0.980kg Jesper Andreasen
2. 0.962kg Børge Thorsen
3. 0.933kg Christian Nielsen

22. oktober 2007 af: Brian Lund

Omø tur – 12-14/10-2007

Efter 3 års fravær gik turen atter til Omø, efterspørgelsen på turen var desværre ikke så stor som man havde håbet på, der var 10 mand der havde tilmeldt sig, hvoraf de 4 var juniorer, som skulle begå sig med kystfiskeri for første gang.
Vejret viste sig, for en gang skyld, fra den pæne side idet det var muligt at fiske over hele øen både fredag og lørdag, mens man om søndagen, kun kunne fiske oppe ved revet, da man måtte tage hensyn til de juniorerne, der var med på turen.
Der blev fisket ihærdigt af alle mand samtlige dage, der var 2 mand, som havde en god oplevelse nede på misilbasen, for mens de sad og drak kaffe, kunne de se, at de havde gået og vadet rundt i fiskene, der sad de og så på, hvordan ørrederne jagtede tanglopper helt ind under strandskyllet. Et par af juniorerne mærkede også fisk, især Nick var tæt på, men han tabte tabte den, idet han ikke nåede at give modhug, før den var væk igen.
Der blev fanget 23 havørreder på turen, de fleste holdt ikke mindstemålet, men der kom alligevel 7 fisk med hjem, den ene var en regnbueørred på 2,1 kg, som blev fanget på flue. Den største havørred på 1.775 kg. blev fanget af Søren Andersen.

15. oktober 2007 af: Jimmy Christoffersen

Sildetur på Øresund – 23/9 2007

Søndag d. 23/9 2007 Afholdte Nakskov Sportfiskerforening den årlige sildetur på Øresund. Turen blev som så mange gange før sejlet med skibet Skjold fra Vedbæk. På turen var der 17 deltagere, hvilket betragtes som lidt skuffende, de der er plads til 25 mand på turen. Kl. 6.45 mødte deltagerne op i klubbens lokaler til en gang morgenmad, da kaffen og morgenmaden var indtaget blev bussen så småt pakket, og turen gik mod Vedbæk. Omkring kl. 11 ankom vi til Vedbæk havn, og deltagerne begav sig ud på molen for at pakke grejet ud og vente på at kutteren kom i havn igen, efter formiddagsturen. Kl. 12 var det så endelig vores tur til at sejle ud af havnen, med kurs mod Hven og de forhåbentlig mange sild. Vejret var rigtig flot og stille. Der gik da heller ikke længe før de første fede sild havnede i kurvene, da skipper havde ringede ned første gang. Fiskeriet gik faktisk rigtig godt over hele eftermiddagen, og dagens resultat endte da også med hele 2200 Sild, 14 Torsk og 10 Makreller fordelt på de 17 mand, hvilket giver en gennemsnits fangst på 130 Sild pr. mand, hvilket må siges at være rigtig flot.

24. september 2007 af: Jakob brun

Torskefestival – 19/08-2007

Nakskov Sportsfiskerforening havde som sædvanlig fuldstændig udsolgt til den årlige torskefestival, der løb af stablen d.19-08-2007.
Der var i alt 170 deltagere fordelt på 13 både, som havde en rigtig god tur på Bæltet med fint vejr.
Det viste sig efterhånden som skibene kom ind, at fiskeriet havde været meget spredt, for det var dem der var sejlet sydpå, der rigtig havde gang i den, idet det var dem, der fangede de fleste og største torsk. Andre skibe havde kun fanget 2-3 torsk i alt pr. skib.
Nakskov Sportsfiskerforening mener, at den torsk der rendte med førstepræmien må have været en måler, idet den med ret stor sandsynlighed har vejet over de 10 kg. inden den er blevet renset.
Der blev indvejet 150 torsk i alt, man skulle et godt stykke ned på præmielisten, inden man kom under 5 kg. på de indvejede torsk.
Man skal nogle år tilbage, hvor der er fanget så pæne torsk, så der var virkelig noget at se på ved indvejningen for tilskuerne.

1. pladsen gik til Dirk Lockhof med en torsk på 8,600 kg.
2. pladsen gik til Kenni Hansen med en torsk på 6,070 kg.
3. pladsen gik til Dirk Lockhof med en torsk på 5,300 kg.
Dame præmien gik til Birgit Johansen med en torsk på 1,760 kg.
Junior præmien gik til Kenni Hansen med en torsk på 6,070kg.
Præmien for mest sjældne fisk gik til Per Steen med en knurhane på 0,100 kg.
Skipper præmien gik til Allan Møller på Long Island.

22. august 2007 af: Jimmy Christoffersen

Skjern tur – 21/06-24/06-2007

Torsdag d. 12/06 mødte 6 mand op i Nakskovs Sportsfiskerforening klublokaler for at pakke bilerne. Herefter gik turen til Borris ca. 15 km. syd for Skjern, hvor klubben havde lejet to lejligheder.
Det viste sig, da vi ankom, at der var 300 m. fiskevand i Vorgod Å, som man frit kunne benytte, hvilket nogle af deltagerne benyttede sig af torsdag aften, der blev set flere fisk, som var oppe og ringe i overfladen.
Der blev fisket på Borris strejket både fredag, og lørdag, her blev der også set fisk hver dag, uden at der blev fanget noget. Morten var tæt på både fredag og lørdag, idet han tabte fisk hver dag på spinder, de der fiskede med flue mærkede overhovedet ikke noget på turen.
Om fredagen var man lige et smut ind til Korsholm i et par timer, her blev der afprøvet diverse fluestænger, og handlet en del
Vejret viste sig fra den pæne side, idet man havde fint vejr på turen, for da man var færdig med at pakke bilerne, begyndte det at regne ret kraftigt.
Samtlige deltagere håber på at foreningen vil gentage turen på et senere tidspunkt.

25. juni 2007 af: Jimmy Christoffersen

Klubmesterskab i havfiskeri 2007 – 10/6-2007

Søndag d.10/6-2007 afholdt Nakskov Sportsfiskerforening det årlige klubmesterskab i havfiskeri. Klokken 6.15 mødte de 9 deltagere op i klubbens lokaler, hvorefter bilerne blev pakket og kursen sat mod Onsevig, turen blev som altid sejlet med det gode skib Skjold. Det var et hold forventningsfulde lystfiskere, der kl.7.00 sejlede ud af havnen i Onsevig i det flotteste solskin, med kurs mod Langelandsbæltet der lå blankt som et spejl. Det viste sig dog hurtigt at kun vejret var godt og ikke fiskeriet! Faktisk gik der en time inden den første lille torsk blev fanget og selvom skipper gjorde hvad han kunne for at finde fiskene, så blev det ikke meget bedre i løbet af dagen. Da båden kl.14.00 lagde til kaj i Onsevig og årets klubmester skulle kåres, viste en hurtig optælling,at de 9 mand kun havde hjembragt 10 torsk, et noget sløjt resultat.

11. juni 2007 af: Brian Lund

Junior kyst tur – 13/-2007

Det viste sig endnu engang, at interessen fra juniorernes side kan ligge på et meget lille sted, for at deltage på de ture som specielt er lavet til dem, idet der kun var 5 deltagere til hornfisketuren fra kysten.
Vejret viste sig heller ikke fra den gode side, idet det blæste 8-10 sek.m fra sydsydvest. Efter at man havde prøvet at fiske fra Vinderholme og Maglehøj hvor der var pålandsvind, blev man ganske enkelt nødt til at køre nord på til Nøbbet. Der blev fisket en del, men da grillen blev tændt, faldt interessen godt nok noget for fiskeriet, idet pølserne var meget mere spændende end fiskeriet. Derfor blev der ikke fanget noget på denne tur.

1. juni 2007 af: Jimmy Christoffersen