En kort beskrivelse af foreningens aktiviteter de første 8 måneder I 2020, de første par nye klubaftner som nu bliver afholdt den første torsdag i måneden var rimeligt godt besøgt, hvilket vi håber vil forsætte fremover når vi engang lukker op igen, den første buletur fra Bagenkop efter stor Torsken d. 16/2 som mange havde set frem til, blev desværre aflyst på grund af dårligt vejr, til gengæld fik vi foreningens nye hjemmeside op at køre, og vi fik lavet de sidste rettelser, vi håber i kan bruge den, det var faktisk et større stykke arbejde en man lige havde forventet sig, men i marts måned lykkedes det og vi gik live som man siger, og nu køre den, ja marts måned, marts måned hvor Coronavirussen/COVID 19 brød ud og lukke Danmark ned, vi i bestyrelsen for Nakskov sportsfiskerforening besluttede derfor på grund af dette, samt Lolland Kommunes anbefalinger om at man som forening skulle aflyser alle aktiviteter og arrangementer uanset antal deltagere, at aflyste understående arrangementer, hvilket var og er en trist beslutning, vi ikke er stolte af, men en nødvendig beslutning, det skal nævnes at Nakskov Torskefestival gennem de 68 år den har været afviklet, kun har været aflyst en gang før nemlig i 1981 på grund af dårligt vejr, så en sommer uden Nakskov Torskefestival er noget nyt for foreningen og bestyrelsen.

Følgende aktiviteter og arrangementer blev aflyst!

13. marts: Generalforsamling i klubben

15. marts: Pirke med Amigo sejles fra Onsevig

21-22. marts: Klubmesterskab i Kystfiskeri 24. marts: Bestyrelses møde

26-29. marts: Weekendtur til Møn

2. april: Klubaften

22. april: Instruktion kursus i brug af LAKSEN

26. april: Pirketur med Amigo sejles fra Onsevig

2. maj, lørdag: Hornfisketur på Nakskov fjord

14. maj: Klubaften, sommer afslutning

14. juni: Klubmesterskab i Havfiskeri

23. august: Nakskov Torskefestival 2020

VI KOMMER IGEN PÅ DEN ANDEN SIDE.

Bestyrelsen

  • : Formanden