Dobbelt Generalforsamling 2020 – 2021 d. 17. september. 2021

1. Valg af dirigent: Traditionen tro vælges Bent Henriksen.

2. Formandens beretning:
Grundet forsamlingsforbud i forbindelse med Corona epidemien har der ikke været afholdt Generalforsamling siden marts. 2019, derfor er der lavet en samlet beretning for årene 2019, 2020 og lidt fra 2021, så gentagelser kan forekomme, bær venligst over med dette, og ja meget er sket, siden vi sidst så hinanden, jeg håber at jeg får det hele med, ellers må i spørge ind. På vores sidste generalforsamling i 2019, efterlyste vi hjælp så vi igen i kunne afholde Nakskov Torskefestival 2019, hjælpen fik vi, og stor tak til alle der hjælp til med dette, resultatet blev der også ganske godt, som kan i se i årsregnskabet for 2019, vi håber at de der hjalp os sidste år, gerne vil være med igen en anden gang, og ja gerne flere til, men mere om senere.
Desværre fik vi et afbud på grund af en dobbelt bookning, fra et af de skibe der skulle sejle til en ellers totalt udsolgt Torskefestival 2019, det er første gang foreningen oplever dette, heldigvis, men stadig meget uheldigt, og meget uheldigt for det hold på 12 mand som skulle have været med til Nakskov Torskefestival 2019 for 25 tyve gang, øv øv og atter øv mere er der desværre ikke at sige til dette.
Festivalen der gennem de sidste mange år er blevet mindre og mindre, og som sidst i 2019 kun talte 5 skibe a. 12 mand, giver dog stadig som sagt et godt overskud, men et overskud som er båret op af et fyldt turprogram der primært giver overskuddet, der er desværre efterhånden ikke meget overskud på de lejede skibe der pt. bliver dyre og dyre, ligesom salget på havnen af øl, vand og grill osv. efterhånden heller ikke fylder meget, derfor ligger som sagt overskuddet ene og alene i tur programmet, vi har dog i bestyrelsen besluttet at tage en tur til i manegen, så der bliver en Nakskov Torskefestival igen i 2020 og 2021, ja det troede vi, men Torskefestivallen blev påvirket af Corona restriktioner og derfor aflyst i både 2020 og 2021, og for at gnide mere salt i såret, kan vi nu formentlig heller ikke længere låne de gamle værksteder på havnen i 2022, da disse skal bruges til noget andet, vi er i pt. dialog med Lolland Kommune og Nakskov 2030 om dette, og venter et svar ved årsskiftet, men vi skal nok ud og finde et nyt sted og der med et et nyt koncept for festivallen, hvis den skal afholdes igen, hvilket jo alt sammen igen betyder mere arbejde til bestyrelsen og de frivillige hjælpere, så nu har vi endnu mere brug for jeres hjælp, både under opstarten af festivallen, til at tegne støtteannoncer, tikke præmier osv. ja under hele afviklingen fra start til slut kunne vi godt bruge noget mere hjælp, uden jeres hjælp bliver der ingen Nakskov Torskefestival mere, det bliver vi nød til at se i øjnene.
Økonomisk er vi jo et eller andet sted afhængig af festivallens overskud, foreningen har dog i dag en god og sund økonomi og kan vel forsætte en årrække frem, som det økonomisk ser ud i dag, men så er det også slut med økonomien, hvis vi ikke der finders en del besparelser på de daglige udgifter, feks. deltager priser, turprogram, Laksen, osv. så bliver vi kort sagt nød til at spænde livremmen ind, men det er op til jer hvad i vil og hvor meget hjælp vi i bestyrelsen kan få fra jer medlemmer.

Hvad Indrefjorden angår, ser det pt. ikke for godt ud, det er ikke mange Aborre der er blevet fanget gennem de sidste par år, hvis nogen i det hele taget, foreningen har ellers gjort meget for at forbedre Aborrefiskeriet, for år tilbage blev der gravet ud foran sluseportene for at give en bedre opgang for Aborre og for 5 år siden blev fiskeriet lukket oppe på Nybro stykket, men lige lidt har det hjulpet, mængden af Aborre er bare blevet mindre og mindre og de sidste par år, har de været så godt som væk, ingen har dog til dato kunnet komme med en fornuftig forklaring på hvor de er blevet af, det er noget man også ser mange andre steder i landet, hvor Aborre fiskeriet som i Nakskov Indrefjord ellers har været godt gennem mange årtier men pludseligt ude bliver de,noget vi måske skal vænne os til fremover, hvem ved. Derfor har vi besluttet gennem de sidste par år, ikke at have Aborrekonkurrencer om foråret da det tit og ofte er ganske få fisk der kommer ind, så lad de få fisk der komme ind, få lov til at gyde i fred, der er alligevel ikke fisk nok til at afholde en Aborrekonkurrence, det samme har gjort sig gældende om efteråret, næsten ingen fisk, derfor har konkurrencerne også der været aflyst, desværre.

Om det dårlige Aborrefiskeri er årsagen til at de ellers historiske og før i tiden så populære klubaftner har måtte drosle ned, er jo et godt spørgsmål, men vi har set os nødsaget til at drosle klubaftenerne ned som vi kender dem, fra en gang om ugen til en gang om måneden, pt. har der været et godt fremmøde på de første par aftener, vi slutter sæsonener af med lidt Jule hygge i december og lidt sommer grill i baggården til maj, som vi så ikke nåede grundet nedlukningen, vi håber så at medlemmerne vil bakke op om klubaftenerne, eller har vi snart ikke noget at bruge vores klublokaler til mere, og hvad skal vi så ?

Vores kystpokal har de senere år været godt besøgt, ligesom turen på fjorden efter Hornfisk, dog kan vi altid bruge et par mand til, det handler jo ikke kun om konkurrence elementet men også om at have et par hygge lige dage på kysten eller fjorden, uanset om man fanger noget eller ej, og det er altid tilladt at glæde sig over de andres fangster under indvejningen, selvom man ikke selv har fanget noget og ellers er der jo altid en hyggelig stemning ved grillen efter konkurrencen husk dette. Det samme gør sig gældende på de årlige Weekendture, det er ikke kun fiskeriet der er i højsædet, men også de hyggelige timer før, under og efter fiskeriet og så sandelig om aftenen når der bliver hygget omkring spisebordet og i sofaen hvor der bliver fortalt masser af historier fra de varmelande, og her gælder det også at det ikke kun fiskeriet der tæller men også det sociale samvær.

Havturnerne er som reglen altid hurtigt udsolgt, nok på grund af deres popularitet og ikke mindst de lave deltagerpriser, desværre vi har dog set os nødsaget til at droppe et par turer, dels Vrag turen men også Pighvar turen er tager af programmet igen, da flere af deltageren ikke altid have den store tålmodighed på disse ture, til gengæld prøver vi nu at lave en Buletur fra Bagenkop i februar måned, noget der på sigt nok skal blive spændende, og ellers er der jo Havturnerne efter Torsk om foråret og Havmede turene efter de flade om efteråret, men husk hurtig tilmelding er et must.

Det gode skib Laksen som nu har stået på land i et par sæsoner, uden der har været den store efterspørgsels på den, er nu blevet klar igen, motoren har vi nu haft en mekaniker til at se på og vi har fået lavet div. små reparationer, så vi forventer at den nu køre optimalt igen, men, vi har brug for nogle frivillige, dels til at ordne træværket, men også til at få skibet bundsmurt, samt nogle der vil stå for at få den i og op af vandet igen, samt en vinterklargøring ellers må vi nok sige at den bliver stående hvor den står, en ide var måske at de der var interesseret i at hjælpe til med Laksen, satte sig sammen og lavede et team og fik delt opgaverne ud, undertegnede vil gerne være med, så vi kan få vider givet alle stald fidusser, så kære medlemmer og brugere af Laksen, vil i have den i vandet igen, så må i kom på banen inden det bliver for sent og den ender med et til salg skilt på.

Så har vi igen de sidste par år været heldig at få tildelt et par aftaler med Hold Lolland Ren og at samle skræl ved vores fiskevande og andre steder på Lolland, det har vi snart prøvet nogle gange før, aftaler der når vi har dem, giver gode penge i kassen, desværre har det de senere år været svært at få jer til at hjælpe til med dette og det har været bestyrelsen der mere eller mindre har stået med det alene, dette er ikke i orden, så skal vi blive ved med at søge aftaler i Hold Lolland Ren, skal der strammes op på dette, pengene kan foreningen og alle dens medlemmer, jo godt bruge, bla. når der skal gives tilskud til turene og som her i aften til generalforsamlingen med smørrebrød, drikkevare, præmier osv. pengene kommer ikke af sig selv.

Foreningens hjemmeside har nu skiftet platform, noget der har holdt hårdt siden Helium Web blev opkøbt af Standoutmedia, Standoutmedia har nu gennem længere tid, gerne ville have lukket den gammel platform og flyttet indholdet over på deres egen platform og få opdateret vores hjemmeside til deres standarder, det har ikke været helt omkostningsfrit, til at starte med, for år tilbage vil man have betaling for hver indlæg man flytte over, dette kunne have kostet os op i mod 50 til 60.000 kr. vi har nu efter lange og seje forhandlinger med Standoutmedia blevet enige om en 5 års aftale som kunde hos dem, i mod at de flytte og opretter en ny hjemmeside for os, vi har nu brugt de sidste 4 til 5 måneder både i 19 og 20 på at blive enige om udseende og funktioner på siden og nu er vi ved at være ved det endelige resultat, siden ligner meget den gammel side men er lidt anderledes at naviger i, til gengæld er den blevet nemmere at lave jeres medlems rapporter, nu med plads til masse af billeder, ligesom vi allerede nu har opdateret alle referater og billeder under Torskefestivalen tilbage fra 2005 og frem til i dag, samt en oversigt over Formænd, Kasserer og Sekretærer, side foreningen start i 1944, så jeg synes at vi er kommet godt i mål.

2020, Ja hvilket 2020 ? vi skulle jo havet holdt Generalforsamling fredag d. 13. marts 2020, men pludseligt var vi også i vores lille forening en del af den verdens omspændende epidemi med Corona virus, og vi blev lukket ned, ja hele Danmark blev lukket ned, ja det meste af verden blev lukket ned, en verden ingen af os før har set, derfor ingen Generalforsamling, Pirketur, Kystpokal, klubaften, ligesom Weekend ture til Møn både forårs og efterårsturen måtte aflyses, ja og ikke mindst Nakskov Torskefestival 2020 og 21 måtte aflyses, imens vi prøver vi at komme oven på igen, må vi konstatere at alt mere eller mindre pludseligt igen bliver lukket ned, da vi er under lagt Lolland Kommune bliver vi bedt om at overholde alle vejledninger og anbefalinger, hvilket vi i bestyrelsen har respekteret, vi nåede dog før nedlukningen lige at holde et par af de nye klubaftener den første torsdag i måneden, med god opbakning, et par Havture blev det da osse til samt en Kystpokal med begrænset deltager antal og hvor alt foregik i baggården ude i det fri da ingen måtte komme indenfor i klubben, mens ellers blev alt andet som sagt blev lukket ned.

En kort beskrivelse af foreningens aktiviteter I 2020 og 2021, de første par nye klubaftner som nu bliver afholdt den første torsdag i måneden var rimeligt godt besøgt, hvilket vi håber vil forsætte fremover når vi engang lukker op igen, den første Buletur fra Bagenkop efter stor Torsken d. 16/2 som mange havde set frem til, blev desværre aflyst på grund af dårligt vejr, til gengæld fik vi foreningens nye hjemmeside op at køre, og vi fik lavet de sidste rettelser, vi håber i kan og vil bruge den, det var faktisk et større stykke arbejde en man lige havde forventet sig, men i marts måned lykkedes det og vi gik live som man siger, og nu køre den, ja marts måned, marts måned hvor Corona virussen brød ud og lukke Danmark ned, vi i bestyrelsen besluttede derfor på grund af dette og sammen med Lolland Kommunes og deres anbefalinger om at man som forening skulle aflyser alle aktiviteter og arrangementer uanset antal deltagere, at aflyste før nævnet arrangementer, hvilket var og er en trist beslutning, vi ikke er stolte af, men det var en nødvendig beslutning, det skal nævnes at Nakskov Torskefestival gennem de 68 år den har været afviklet, kun har været aflyst en gang før nemlig i 1981 dengang på grund af dårligt vejr, så en sommer uden Nakskov Torskefestival er noget nyt for foreningen, for bestyrelsen, og ikke mindst for mig der har været med siden 1973, så det blev en lidt en mærkelig sommer, i forbindelse med Nakskov Torskefestival fik vi pludseligt muglighed for at søge Friluftsrådet om kompensation for en aflyst Torskefestival i 2020, hvilket vi søgte og vi fik dækket vores manglende overskud for 2020, svarene til overskuddet for festivalen i 2019. Og vi stopper ikke her, Lolland Kommune kom så i slutningen af maj 2021 med en pulje øre mærket penge som foreningerne i Kommunen søge et tilskud fra for at få skudt gang i forgreningers klubarbejde igen med lidt ekstra aktiviteter, oven på en forhåbentlig overstået Corona periode, foreningen søgte og vi fik igen et pænt tilskud, derfor vil der i efteråret 2021 komme et udvidet efterårs program i første omgang omhandler det klubafterne og Laksen.

Så har vi endelig fået en fredning af fiskeriet i Nakskov Havn, gennem de sidste snart 50 år jeg har været med i foreningen har der været diskuteret en del om der må fiskes i den indre del af havnen og foran sluserne, nu er der kommet en ny bekendtgørelse, Sjællands Bekendtgørelsen der forbyder alt fiskeri 200m. foran sluserne og ud i havnen, samt alt fiskeri bag sluserne og ned til den gamle cirkus bro, disse to stykker er i dag under lagt Statens Fiskerikontrol, fedningen er sket i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund v. Kaare Ebert (Guld Drengens far) og Nakskov Sportsfiskerforening, stykkerne er blevet skiltet i samarbejde med Lolland Kommune og Nakskov Sportsfiskerforening, foreningen har stået for skiltningen på området.

Ja verden udvikler sig og vi må prøve at følge med, foreningen har langt om længe fået MobilePay, pt. på vores private nummer, dette har vi fået da vi ikke længere kan komme af med kontanter i banken uden en faste månedlige og årlige udgifter, derfor opfordre vi alle vores medlemmer til fremover at bruge MobilePay i forbindelse med betaling for ture, kontingent, og på klubafterne, ja alle steder hvor i skal betales.

Kære venner, formandens beretning er ved at være slut, beretningen har været præget af mange sure men også søde opstød, og selv om vi alle gennem lang tid specielt har set frem til denne aften, så må det være mig tilladt lige at brygge lidt mere malurt i bægeret, ja selv på denne glade aften, vi kan sige det som vi har sagt det før, vi har sejret, ad helvede til, vi har en god og fornuftig økonomi, gode klublokaler, vores eget fiskevand og masser af fiskevand omkring os, og vi er en da en rimelig stor forening i forhold til mange andre sportsfiskerforeninger rundt omkring, men hvad skal vi med det hele, og hvad er det vi skal fremover, hvad er det i vil og hvad har i lyst til hvad har vi lyst til og det sidste men ikke mindste, er der nogen der vil være med ? Det er her ”ad helvede” til kommer ind ! Det spørgsmål har vi i bestyrelsen stillet os selv gennem de sidste mange år, og som vi nu stiller jer medlemmer her i aften på generalforsamlingen. Men bestyrelsen på 5 mand, kan vi ikke løse de opgaver som vi kunne førhen, hvor bestyrelsen talte væsentligt flere, så skal vi videre og udvikle os, er der brug for nye kræfter i bestyrelse, folk med nye ideer og gå på mod, folk der kan være med til at skabe nye rammer omkring foreningen og foreningens ture, konkurrencer og ikke at forglemme nye rammer omkring vores fiskevande, vi skal måske til at være mere åben over for ikke medlemmer, jeg tænker på mindre åbne arrangementer og nu hvor Aborrefiskeriet i Indrefjorden har svigtet gennem de senere år, skulle vi måske prøve at fiske i nye vande, som feks. Nakskov Havn, Put and Take, flere ture til kysten, ture efter havørred, Hornfisk eller Fladfisk, noget der ikke kræver det helt store andet end tid og lyst, dette kunne være interessant at prøve, jeg har set at flere andre foreninger har god succes med dette, kunne dette også lykkes for os, tror jeg at der nok skal komme gang i foreningens juniorarbejdet, Klubafterne og ikke mindst medlems antallet igen, men som det ser ud i dag bliver vi i bestyrelsen pt. nød til at sætte tæring efter næring, og løse de opgaver som vi i bestyrelsen har tid og resurser til, men det er ikke altid lige sjovt og skulle skære ned på aktiviteterne, og der med gøre foreningen mindre, derfor ønsker vi os nogle nogle friske folk, unge som gamle, folk med gå på mod, og folk med lysten til at gøre noget for andre og på den måde, være med til at skabe Nakskov Sportsfiskerforeningens historie fremadrettet.

Tak for ordet…….

3. Godkendelse af regnskab:
Kassereren fremlægger regnskabet for 2019 og 2020, hvorefter der kan stilles spørgsmål. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

4. Uddeling af diplom og gaver for fangst af årets Største fisk for 2019 og 2020:

2019:
1. Aborre for junior: ingen tilmeldinger
2. Multe: ingen tilmeldinger
3. Aborre: 1,315 kg. Vitalijus Ivanovas, er uddelt
4. Havørred:3,66 kg. Jesper Andreasen, er uddelt
5. Gedde: 7,900 kg. Michel Karlsson, er uddelt
6. Torsk: 9,940 kg. Tor Bentsen, er uddelt
7. Fladfisk: 1,450 kg. Jakob Brun, er uddelt
8. Hornfisk: 0,720 kg. Børge Thorsen, er uddelt

2020: 1.
Aborre for junior: Ingen tilmeldinger
2. Multe: Ingen tilmeldinger
3. Aborre: Ingen til meldinger
4. Hornfisk: Ingen til meldinger
5. Havørred: 3,1 kg. Johnny Christiansen
6. Gedde: 10,6 kg. Brian Lund, NY KLUBREKORD
7. Torsk: 11,5 kg. Tor Bentsen
8. Fladfisk: 1,39 kg. Claus Christiansen

5. Indkomne forslag:
Indkommet forslag fra bestyrelsen:

Senior over 67 år optages som medlemmer til samme kontingent som juniormedlemmer, (ny tekst) men betaler fuld senior pris ved deltagelse i alle arrangementer.
Forslaget vedtages enstemmigt af Generalforsamlingen

6. Valg, følgende er på valg: 2020 og 2021

2020:
1. Formand: Søren Andersen, ønsker genvalg, valgt
2. Sekretær: Jakob Brun, ønsker genvalg, valgt
3. Bestyrelsesmedlem: Bjarne Jakobsen, ønsker ikke genvalg
4. Bestyrelsesmedlem: pt. Ingen valgt, valgt
5. Suppleant: Claus Rysse, ønsker genvalg, valgt
6. Suppleant: Birger Arlnæs, ønsker genvalg, valgt
7. Revisor: Bent Henriksen, ønsker genvalg, valgt

2021:
1. Kasserer: Søren Andersen, ønsker genvalg, valgt
2. Bestyrelsesmedlem: Tor Bentsen, ønsker genvalg, valgt
3. Bestyrelsesmedlem: Christen Tim, ønsker genvalg, valgt
4. Bestyrelsesmedlem: pt. Ingen valgt,
Nyt Bestyrelses medlem, Mads Larsen, valgt
5. Suppleant: Claus Rysse, ønsker ikke genvalg, Ny Suppleant, Per Flugt, valgt
6. Suppleant: Birger Arlnæs, ønsker genvalg, valgt
7. Revisor: Bent Henriksen, ønsker genvalg, valgt

7. Eventuelt:
Bestyrelsen kunne godt bruge hjælp til bla. Torskefestivalen, Laksen, månedlig rengøring af klublokalerne, opstilling af årsregnskab, Hold Lolland Ren, osv. og til sidst men ikke mindst, flere folk i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår derfor, at der bliver lavet et par arbejdets teams, omkring de nævnte problematikker, gerne sammen med bestyrelsen, ellers bliver resultatet at vi må til at reducerer i de nævnte opgaverne.

Bestyrelsens oplæg blev snakket igennem, dog uden at man kom sagens kerne ret meget nærmere, et par ville gerne hjælpe til med Torskefestivallen hvis denne bliver aktuel igen, der blev kort drøftet om Laksen er ved at have overlevet sig selv i forhold til at mange i dag selv har skib, og derfor skulle foreningen måske på sigt overveje det gamle skib fremtid, ellers foregik Generalforsamlingen i god ro og orden og blev afsluttet med en hyggelig snak over et par stykker brød samt en øl eller to.

  • : Formanden