Søndag d. 26/5 2024 afholdte Nakskov Sportsfiskerforening fladfisketur på Langelandsbæltet. Turen blev sejlet fra Langø med det gode skib Drost, med Michael ved roret.
Turen blev afviklet i helt fantastisk flot og stille vejr, kun afbrudt af en enkelt regnbyge ved middagstid. Det er første gang i mange år, at vi i
Nakskov Sportsfiskerforening afholder fladfisketur så tidligt på året, men det er en direkte konsekvens af lukningen af fiskeriet efter Torsk, ikke desto mindre var det nok den bedste tur nogensinde hvad antal af fangede fisk angår. Et sted mellem 400-500 fladfisk blev nemlig fanget jævnt fordelt over hele dagen af de 11 deltagere. Her af blev de 122stk. hjembragt til stegepanderne. Der blev dog fanget rigtig mange tynde rødspætter, grundet det tidlige tidspunkt på året. De blev naturligvis straks genudsat, da de har en meget ringe spiseværdi Pga. den manglende sul på kroppen.
Det skal dog siges at det er en forholdsvis bekymrende udvikling i fiskeriet, at der kan fanges tæt på 500 fladfisk, uden at et enkelt eksemplar kommer bare tilnærmelsesvis tæt på kiloet.

Dagens tre største fisk blev fanget af følgende:

1. Mads Larsen 0,654kg.
2. Claus Christiansen 0,530kg.
3. Christian Nielsen 0,512kg.

  • : Jakob Brun