Generalforsamling 2023: fredag d. 10. marts. 2023

1 Valg af dirigent:

Traditionen tro vælges Bent Henriksen.

2 Formandens beretning:

For at starte et sted går vi i gang med foreningens mange ture og arrangementer, først klubaftnerne som nu kun har åbent den første torsdag i måneden, de har langt hen af vejen været godt besøgt, især når der inviteres til grill i baggården, eller der er lune æbleskiver som der var til jul, eller når der skal rodes i alt det gamle grej vi har fået, eller det sidste nye påfund, Nytårskur og kontingentbetaling i klubben, hvor foreningen var vært med en lidt at drikke, ja så kommer folk og det er rigtigt godt, det er noget måske af det der skal til, hvis vi holde liv i klubaftnerne fremover, ellers kan det til tider godt knibe lidt med deltagelsen, hvis der ikke er nogen aktivitet på selv ved aftenen at komme efter.

Foreningens mange havture har det forgange år været noget op af bakke, bule turen efter de store Torsk, blev aflyst på grund af fredningen af Torsken, senere hen på foråret blev vores faste skib Amigo solgt og i samme hug, røg Neptun med, kort forinden var Svend ligeledes blevet solgt, så derfor er der ikke mange skibe tilbage i vores område, der gør det i Havfiskeri, det gjorde da også, at det var svært at få andre skibe til at sejle de planlagte ture foreningen havde, da Amigo blev solgt, de fleste andre skibe der var tilbage var booket til anden side, dette medførte da også at endnu et par ture måtte aflyses, og når der endelig var en havtur i kalenderen hvor vi havde et skib til at sejle for os, ja så blev der aflyst pga. dårligt vejr.

Fjordturen efter Hornfisk blev afviklet med 11 mand fordelt på 4 skibe, og med pit stop på Vejlø til middag, hvor der som altid blev tændt op i grillen, hvilket jo et hit, turen er dog afhængig af at der er nogle der vil lægge skibe til, hvilket vi godt kunne bruge flere af, derfor opfordre vi dem der har skib at melde sig så vi kan blive flere på sådanne en dag.

Så fik vi startet op på weekend turene til Langeland, og med stor tilslutning på 9 til 10 mand på begge ture, forårsturen gik til Fredsmose, et dejligt hus med udsigt til vandet i baghaven, men desværre ikke med mange fisk på land, til efterårs turen havde vi fundet et nyt og noget større hus ved Bukkemose, her er der plads til 14 mand fordelt på 7 værelser med enkelt senge, et skønt hus med masser af plads, desværre var efterårs vejret ikke helt med os, og det blev ikke mange fiske, men vi prøver igen lige om lidt, pt. har vi 10 tilmeldinger så det skal nok blive godt.

Klubmesterskabet i Kystfiskeri var også godt besøgt, 18 mand fandt vejen til mesterskabet og grillen i klubben søndag eftermiddag, hvor vi kunne fejre Allan Frederiksen med sin flotte fangst af en Havørred på 5,098 kg. senere på foråret havde vi endnu en Kystkonkurrence 12 mand deltog, desværre blæste konkurrence næsten helt væk, så ikke mere om den, i efteråret var vi på den igen med en ny Kystkonkurrence, denne gang valgte vi at fjerne deltager prisen for at få lidt mere gang i foreningen, fiskeriet og ikke mindst medlemmerne, og det lykkedes må mand sige, ikke mindre end 22 mand var tilmeldt, og der blev rodet bod på det tidligere dårlige fiskeri fra forrige tur, i det der hen over søndagen blev landet ikke mindre end 70 Havørred, dog med mange under målet, men med 22 deltager og 70 Havørred i hånden, må det siges at det næsten var den perfekte dag, som igen blev afsluttet med lidt grill i baggården, i et fantastisk flot efterårs vejr med masser af sol og godt humør.

Efteråret bød endeligt på lidt Aborre, dels i Havnen men også i Indrefjorden, hvilket gjorde at vi efter en pause siden 2015 med Aborre konkurrencerne igen kunne vi få afviklet Klubmesterskabet i Aborrefiskeri, som vi ligeledes have valgt at gøre gratis i lighed med Kystkonkurrencen, 16 mand deltog, og det hele var som bestilt til dagen, et fantastisk varmt efterårsvejr, med høj sol, glade mennesker, og ikke mindst med en vinder fisk 1.462 kg. noget vi har ventet på de sidste mange år, nu krydser vi finger for at dette forsætter i de kommende år.

Som lige nævnt havde vi valgt at gøre Kystkonkurrencen og Klubmesterskabet i Aborrefiskeri i efteråret gratis, og slutte dagen af med lidt hygge grill, og hvorfor så det, jo kort og godt fordi vi kan og fordi vi har økonomisk råd til det, samtidig gives der et pænt økonomisk tilskud til bla. Weekend og Havturene så hvorfor skulle der ikke også falde lidt af til de andre ture og konkurrencer, samtidig har vi et ønske om at få flere med ud at fiske til vores alm. konkurrencer, og det lykkedes jo, med 22 mand på kysten og 16 mand i Indrefjorden, hvilket har kastet flere nye medlemskaber af sig, så det må vist siges at værre lykkes meget godt, når alt komme til alt, pt. er det en trend vi forsætter i 2023 i forbindelse med Klubmesterskabet i Aborre og Kystfiskeriet samt de to Kystkonkurrencer.

Det var lidt om foreningens mange ture og arrangementer, og hvad er der så ellers sket i foreningen i det forgangen år. Jo Corona en havde stadig fat i os i begyndelsen af 2022, og som nævnt sidste år, nåede den også at lægge det meste af en klubaften ned, i løbet af foråret fik vi pludseligt igen mulighed for at søge Friluftsrådet om kompensation for mistet overskud for Nakskov Torskefestival 2021, vi søgte og vi fik kompensation for det manglende overskud.
Vi havde også gang i Hold Lolland Ren, denne gang på stykket ved Kragenæs Havn og lidt i området der ude, desværre må vi sige at der ikke er den store opbakning vi får fra klubbens medlemmer og igen i år var det bestyrelsen der har måtte samle skrald, det er sgu lidt øv og ikke i orden, så lad os få rette op på dette fremover, det har dog ikke forhindret os i at søge igen i 2023 vi har nu efter en lang pause, igen fået Nakskov Indrefjord, så håber vi bare på en noget større opbakning til dette, denne gang.
Så var det også året hvor vi måtte trække stikket på Nakskov Torskefestival og melde helt officielt ud at Nakskov Torskefestival søndag d. 18. august 2019, var, er og bliver den sidste der blev afholdt i Nakskov, om den genopstår igen, tro jeg næppe, og slet ikke som tingenen ser ud i dag, til gengæld er festivallens økonomi pt. blevet erstattes af web annoncer på foreningens hjemmeside, og det med stor succes, pt. er der solgt 45 annoncører, og rent kroner øre mæssigt giver det det faktisk ca. samme som en god festival, måske ikke så sjovt og præstige fyldt som en Nakskov Torskefestival, men med væsentligt mindre arbejde til bestyrelsen, skulle der være nogle der vil hjælpe til med salget af støtte annoncer, eller kender nogle der kunne tænke sig at annoncere på klubben hjemmeside (man kunne starte med sin arbejdets plads, vi har trygt info. parat til dette) ja så høre vi gerne om det, jo flere jo bedre, og tak til Christian for at tage sin tørn.
Efter en pause på flere år så bragte efteråret igen lidt Aborre, dels i havnen, men også i Indrefjorden hvilket gjorde stor lykke, ikke mindst til Klubmesterskabet i Aborrefiskeri, der ikke nogen diskussion om at når der er Aborre i Indrefjorden, så begynder det hele at rykke igen, vi ser flere aktive lystfiskere og der med også flere nye medlemskaber og salg af dagkort osv. men desværre også flere der igen begynder at fiske på det fredet stykker ved Nybro og i Havnen, ang. Havnen, så har vi i samarbejde med park og vej lige fået sat 3 skilte rør op til os og der er kommet nye skilte på med kort oversigt, ligeledes bliver de gamle skilte ved Nybro blevet skiftet, så alle skilte på frednings stykket nu er ens, til en praktisk oplysning, bliver man taget af Fiskerikontrollen fiskende på et frednings stykke koster det ifølge fiskerikontrollen 2500,- har man så også fisk under målet koster det igen 2500,- har man så også for mange fisk som eksempel Torsk eller lign, koster det igen ja, osv… osv… vi kan kun opfordre vores medlemmer til at sprede rygtet og ellers melde det ulovlige fiskeri til fiskerikontrollen via klubben hjemmeside, det er nemt og lige til, også er det anonymt hvis man vil.
Foreningen hjemmeside der mere og mere år for år bliver foreningens tale rør udvikler sig hele tiden det er ikke sikkert man lige ser det, men der bliver løbene lagt små historiske ting ud på siden og så ikke lige at forglemme de 45 annoncer der jo ligger der to gang, så hjemmesiden lever i bedste velgående, så er vi begyndt på Facebook dels at annoncere vores ture og arrangementer men også turreferater er det blevet til når der ellers er noget at skrive om, og når det først er delt på div. Facebook sider, bliver det set af rigtigt mange, flere af de seneste opslag er nået ude til næste 10.000 personer som har set opslaget, det gør at foreningens navn kommer ud til rigtigt mange og jeg er sikker på at mange har en glæde i at se hvad der rører sig i den lille og gamle forening, og apropos,
gamle forening så er den gal igen, det er ved at være jubilæumstid, til december i år er det 50 år siden undertegne her blev valgt som formand for den daværende Juniorbestyrelsen, nærmere bestemt d. 3. december 1973, i den gamle oste kælder i Kongenstofte, foreningens daværende klublokaler, det næste er at vi har været på adressen her i Vejlegade 37 siden 1993, ja faktisk blev det første bestyrelsesmøde allerede afholdt d. 24. november 1992 lige her, så over 30 år på samme adresse, det er da sgu da meget godt gået, og til sidst men absolut… ikke mindst så er det d. 18 november 2024, 80 år siden at Nakskov Sportsfiskerforening blev stiftet, så mon ikke der skulle bliver en lille fest til næste år i, 2024, det håber og tror vi på.
Det var det, jeg har sikkert glemt en masse, men så spørger i ind, vi skal jo ikke hjem lige nu, og resten ordner vi ude i perlestenen senere.

KNÆK OG BRÆK… TAK FOR ORDET…
Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen.

3 Godkendelse af regnskab:

Kassereren fremlægger regnskabet for 2022, hvorefter der kan stilles spørgsmål.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

4 Uddeling af diplom og gaver for fangst af årets Største fisk:

1 Aborre for junior: 0,470 kg. Simon Spure Højmark Nielsen
2 Aborre: 1,462 kg. Michael ”Miller” Christiansen
3 Havørred: 5,098 kg. Allan Frederiksen
4 Gedde: 3,95 kg. Christian Berg Rasmussen
5 Torsk: 3,2 kg. kg. Jakob Brun
6 Fladfisk: 2,040 kg. Johnny ”Gnags” Andersen
7 Hornfisk: Ingen tilmeldinger
8 Multe: Ingen tilmeldinger

5 Indkomne forslag: Fra bestyrelsen

1. Min. aldersgrænsen hæves fra 8 år til 12 år.
2. Børn og Unge under 12 år kan fiske gratis i Nakskov Indrefjord under opsyn af en voksen, fyldt 18 år. Fiskeriet gælder kun for børn og unge under 12 år, og kun sammen med en voksen, fyldt 18 år Foreningens love og regler skal til en hver tid overholdes, ellers bortfalder aftalen Disse kan ikke deltage i foreningens arrangementer.
Foreningen kontaktes med navn, adresse og fødselsdag på den/de børn og unge og på den/de voksende, herefter vil man modtage en tilladelse fra Nakskov Sportsfiskerforening til fiskeri i Nakskov Indrefjord.
Forslaget godkendes af generalforsamlingen.

6 Valg:
Følgende er på valg:

1. Kassere: Søren Andersen: ønsker genvalg, valgt
2. Bestyrelsesmedlem: Tor Bentsen: ønsker genvalg, valgt
3. Bestyrelsesmedlem: Christen Timm: ønsker genvalg, valgt
4. Suppleant: Birger Arlnæs: ønsker genvalg, valgt
5. Suppleant: Per Flugt: ønsker genvalg, valgt
6. Revisor: Bent Henriksen ønsker genvalg, valgt

7 evt.

Der tales lidt løst og fast om tingene og ellers blev generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden, på traditionel vis, med et par håndmader og en tår at drikke, til ud på de små timer… Tak for god ro og orden.

  • : Formanden