Efterårets kystkonkurrence skulle afvikles, og trods silene regn, gik turen til Frederikssal for at se om der skulle være en havørred. Efter 3 kvarters fiskeri får jeg et kontant hug, og det viser sig at være en fin havørred på 1,738 kg. Det bliver også konkurrencensens eneste indvejede fisk og dermed vinderfisken. Dagen sluttede traditionen tro, med grillpølser ude i baggården, og dejligt lunt efterårsvejr.

  • : Mads Schwartz Larsen