Det viste sig endnu engang, at interessen fra juniorernes side kan ligge på et meget lille sted, for at deltage på de ture som specielt er lavet til dem, idet der kun var 5 deltagere til hornfisketuren fra kysten.
Vejret viste sig heller ikke fra den gode side, idet det blæste 8-10 sek.m fra sydsydvest. Efter at man havde prøvet at fiske fra Vinderholme og Maglehøj hvor der var pålandsvind, blev man ganske enkelt nødt til at køre nord på til Nøbbet. Der blev fisket en del, men da grillen blev tændt, faldt interessen godt nok noget for fiskeriet, idet pølserne var meget mere spændende end fiskeriet. Derfor blev der ikke fanget noget på denne tur.

1. juni 2007 af: Jimmy Christoffersen